Sıfır Bedelle Fatura Düzenlenebilir Mi?

Sıfır Bedelle Fatura Düzenlenebilir Mi? , sorusu bugün ki yazımızın esas konusudur.

Ticaret hayatında çokça ve sıklıkla karşılaşılan durumlardan bir tanesi de bedelsiz faturaların (0) sıfır bedelle düzenlenmesi. Bu konuyu 3065 s. K.D.V Kanunu uyarınca değerlendirelim.

İşletmeler ticari teamüllere göre birbirlerine bazen ürün tanıtımı veyahut deneme amaçlı veyahut başka sebeplerden ötürü sıfır bedelli fatura düzenleyebilmektedirler. Bazen bunu faturanın üzeninde ya %100 iskonto göstermekte veyahut direk faturanın ürün karşılığı, KDV satırı ve dip toplamı (0) olacak şekilde kesmektedirler. Bu konuyu Katma Değer Vergisi Kanunu ve konuya ilişkin özelge uyarınca değerlendirmekte yarar olduğu kanısındayım.

Katma Değer Vergisi Kanunun  da;

Madde 25 – Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahil değildir: a) Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki iskontolar, demektedir.

Ayrıca , Sayı: 67854564-1741-51 Tarih: 30/01/2015 ilgili özelgede de ‘’  – Yurtiçi bedelsiz numune ürünlerin tesliminde ticari teamüllere uygun nitelikte ve miktarda olması, satışa konu olmayacak şekilde yapılması ve ilgili firmanın unvanını taşıması ayrıca para ile satılamayacağının ürün üzerinde açıkça belirtilmesi şartıyla bu malların numune olduğuna dair şerh düşülmek suretiyle sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekmekte olup fatura düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.’’ denmektedir.

Sıfır Bedelle Fatura Düzenlenebilir Mi?

Bu kanun maddesi ve özelgeye istinaden bedelsiz mallara ya fatura düzenlenmemeli sadece irsaliyeye şerh düşülmesi koşuluyla veyahut da fatura emsal bedelle düzenlenmelidir.

Bu bilgiler ışığında bir örnekle açıklayacak olursak, ABC A.Ş’ye  emsal bedel olarak tanesi 100 tl den bir ürün numune olarak gönderdik,   Bunun muhasebe kaydını hem alıcı hem de satıcı yönünden değerlendirelim.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

 

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Mükellef Kriz Hattını arayabilirsiniz.

 0262 606 05 41

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Mükellef Kriz Hattı: 0262 606 05 41