fbpx
Perşembe, 28 Mayıs, 2020

Sahte(Naylon) Faturayı Dert Edinin!

Müteselsil sorumlu tutulmayacağına dair kanunun ve tebliğin açık hükmüne rağmen, bankadan yapılan fatura ödemeleri sizi kurtarmıyor.Kanunun ve tebliğin açık hükmüne rağmen Maliye Bakanlığı vergi müfettişleri ve inceleme elemanları vergi mükellefini  müteselsil sorunlu tutmaya devam etmektedirler.

Yani hukuk hiçe sayılmaktadır.Üstüne üstlük Danıştayın yargı kararları da müteselsil sorumlu tutulmayacağına dair açık kanun hükmü olmasına rağmen mükellef bu yüzden açtığı davaları kaybetmektedir.

Maliye Bakanlığı gibi Danıştay’da artık kanun tanımamaktadır.Buna rağmen bu tür sorunlarınızı aşabilmek için derneğimiz ile iletişim kurmanız fayda vardır.Derneğimize üye olmak suratiyle üye sayımızın verdiği güç ve sizden aldığımız destek ile dernek olarak bizde Maliye Bakanlığı ve Danıştay’daki itiraz yollarını ısrarla sürdürmek birlikte, sonraki aşamalarda haklarımızı aramak için Cumhurbaşkanlığına,TBMM Başkanlığına, Kamu Baş Denetçisine,Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna bu konu da yürürlükte olan kanunun uygulanması için kamu oyu baskısı oluşturacağız.

Vergi Mükellefi Savunucuları