Sahte Fatura Nasıl Tespit Edilir?

​Bir mükellefin sahte fatura düzenleyicisi olduğunun tespiti için öncelikle bu mükellef hakkında vergi tekniği raporu düzenlenerek durumun tespit edilmesi gerekir. Gerek vergi idaresince gerekse vergi yargısı kararları ışığında bir mükellefin sahte fatura düzenleme amacıyla vergi mükellefiyeti tesis ettiğinin tespiti için bazı hususların ortaya konulması gerekir. Bu hususların hiç biri tek başına sahte fatura iddiasını ispat edemez,  hepsinin bütün olarak değerlendirilmesi gerekir. Hatta, aynı mükellefin aynı dönemde farklı mükelleflere düzenlediği faturaların bir kısmı gerçek iken bir kısmı sahte olabilir. Tüm bu hususların eksiksiz, varsayımdan uzak ve somut olarak ortaya konulması gerekir.

Söz konusu objektif ölçütlerin başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz:

İşe Başlama Tutunağındaki Tespitler:

Bir mükellefin gerçek bir faaliyet için mi yoksa sahte fatura düzenlemek amacıyla mı mükellefiyet tesis ettiğinin tespiti için en başta gelen husus işe başlama yoklamasındaki tespitlerdir. Zira bir mükellef, gerçek bir faaliyette bulunma niyetinde ise bu durum işe başlama yoklamasından kolayca tespit edilebilir.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg