Sahte Fatura Kullanılması Nedeniyle Yapılan İncelemede Çekle Yapılan Ödemelerin Dikkate Alınmaması ve Ödemelerin Mahiyetinin Araştırılmaması

Danıştay 4. Dairesi
Tarih         : 07.06.2010
Esas No   : 2009/4029
Karar No  : 2010/3462

VUK Md. 134

KDVK Md. 29

SAHTE FATURA KULLANILMASI NEDENİYLE YAPILAN İNCELEMEDE ÇEKLE YAPILAN ÖDEMELERİN DİKKATE ALINMAMASI VE ÖDEMELERİN MAHİYETİNİN ARAŞTIRILMAMASI

Sahte fatura kullanılması nedeniyle yapılan incelemede, fatura karşılığının çekle ve banka aracılığıyla ödendiği hususunun dikkate alınması ve ödemelerin mahiyetinin araştırılması gerektiği hk.

İstemin Özeti: 2004 yılı işlemleri incelenen davacı adına, 2004/7, 10 ve 12. dönemleri için re’sen salınan vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi ile kesilen özel usulsüzlük cezasının kaldırılması istemiyle dava açılmıştır. Vergi Mahkemesinin kararıyla; davacının 2004 yılında (…) Ltd. Şti.’den aldığı toplam 10 adet faturanın sahte olduğunun, anılan firma hakkında düzenlenen raporlar uyarınca tespit edilmesi üzerine faturalarda yer alan katma değer vergisi indirimleri kabul edilmeyerek tarhiyat yapıldığı, (…) Ltd. Şti. hakkında düzenlenen 30.04.2007 günlü ve 4

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg