Personel Genel Müdürlüğü İşlemlerine Karşı Haklar

Hemen Paylaş Destek Ol!

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ

İşlem türüVatandaşın HaklarıHakkın DayanağıMüracaat SüresiMüracaat Mercii
 

 

Maliye Uzman Yardımcılığı, Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Sınav

 

Dilekçe Hakkı

3071 sayılı Dilekçe

Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3

 

Her zaman

Personel Genel Müdürlüğü/

Maliye Bakanlığı/Türkiye Büyük Millet Meclisi

Üst Makamlara Başvurma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11İdari dava açma süresi olan 60 gün içindePersonel Genel Müdürlüğü/Maliye

Bakanlığı/

İdari Dava Açma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 760 gün içindeİdare Mahkemesi
 

 

 

 

 

 

 

Disiplin Cezası

 

Savunma hakkı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

Madde 130

 

En az 7 gün içinde

Soruşturmayı yapan disiplin amiri, yetkili disiplin kurulu
Cezanın belli süre geçince özlük dosyasından silinmesini isteme 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

Madde 133

Uyarma ve kınama cezasında 5 yıl, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması

cezasında 10 yıl sonra

 

 

Atamaya yetkili amir

 

 

Disiplin cezasına itiraz hakkı

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

Madde 135

 

 

Tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde

Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kurulu, kademe ilerlemesinin durdurulması

cezasına karşı yüksek disiplin kurulu

İdari Dava Açma

Hakkı

2577 sayılı İdari Yargılama

Usulü Kanunu Madde 7

60 gün içindeİdare mahkemesi
Defterdar Yardımcısı, Milli Emlak Dairesi Başkanı, Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü, Malmüdürü Unvanına İlişkin

Bakanlıkça Yapılan Sınavı

 

Sınav sonuçlarına itiraz hakkı

Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama

Yönetmeliği Madde 13

Sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç 7 gün içinde 

Sınavı düzenleyen birim

Üst Makamlara

Başvurma Hakkı

2577 sayılı İdari Yargılama

Usulü Kanunu Madde 11

İdari dava açma süresi olan

60 gün içinde

Sınavı düzenleyen

birim/Maliye Bakanlığı

 

İdari Dava Açma Hakkı

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7

 

60 gün içinde

 

İdare Mahkemesi

Muhakemat Müdürü, Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü, Maliye Kursu Müdürü, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Personel Müdürü, Şube

Müdürü ve bunların

 

Sınav sonuçlarına itiraz hakkı

Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği Madde 27 

Listelerin duyurulduğu tarihi takip eden en geç 5 iş günü içinde

 

Sınavı düzenleyen birim ve Personel Genel Müdürlüğü

 

Üst Makamlara Başvurma Hakkı

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11

 

İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde

 

Sınavı düzenleyen birim ve Personel Genel Müdürlüğü/ Maliye Bakanlığı

 

yardımcıları, Şef,
Uzman, Eğitim
Uzmanı, Raportör,
Sivil Savunma
Uzmanı,
Çözümleyici,
Memur, Bilgisayar
İşletmeni, VHKİ,
Veznedar, Tahsildar, Ambar

Memuru, Santral

İdari Dava Açma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7 

60 gün içinde

 

İdare Mahkemesi

Memuru, Sekreter,
Koruma ve
Güvenlik Görevlisi,
Şoför unvanına
ilişkin yaptırılan
Görevde Yükselme
Sınavı
Takip edin:

Hemen Paylaş Destek Ol!

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönderebilirsiniz: https://m.me/versavorg Mükellef Kriz Hattı: 0262 606 05 41