Ölen Limited Şirketi Ortağının Vergisel Durumu Nedir?

Uygulamada Limited Şirket ortağının ölümü halinde, varislerin Limited Şirketten intikal eden ortaklık payını VİV beyannamesine konu edip etmeyecekleri zaman zaman tartışılmaktadır. Veraset Vergi Daireleri, Limited Şirket ortağının ölümü halinde varislerden ölen ortağın şirketteki nominal sermaye payı ve diğer bilgi ve belgeleri talep etmektedir.

 

Buna göre; murisin ölüm tarihi itibari ile; Limited Şirket ortağının şirketteki ortaklık payı ile ilgili son bilanço ve gelir tablosu veraset beyannamesine eklenmesi istenilmektedir. Uygulamada vergi daireleri (İzmir de Dokuz Eylül Vergi Dairesi, Belkahve Vergi Dairesi, Yamanlar Vergi Dairesi)  (İstanbul da Hisar Vergi Dairesi, Yeditepe Vergi Dairesi, Rıhtım Vergi Dairesi) ölen Limited Şirketi ortağının varislerinden aşağıdaki belge ve bilgileri talep etmektedir:

 

1- Murisin ölüm tarihi itibari ile düzenlenmiş ortağı olduğu Limited Şirketin son bilanço ve gelir tablosu,

 

2- Murisin ortağı olduğu  şirketten hissesi nispetinde veraset matrahına esas “özvarlık” hesabı,

 

3- Veraset intikal Beyannamesi ve ekleri,

 

4- Veraset ilamı,

 

5- Murisin ortağı olduğu Limited Şirketin sermaye yapısını gösterir ticaret sicil gazetesi,

 

6- Ölüm tarihi itibari ile murisin ortağı olduğu şirketin aktifinde mevcut araçlar, demirbaşlar, arsa ve araziler vs. gösterir ruhsat, tapu vs. emlak vergi değerini gösterir bilgi ve belgeler,

 

7- Veraset intikal vergisi beyannamesi, ölümün Türkiye de gerçekleşmesi durumunda, ölüm tarihi itibari ile ilgili vergi dairesine ölüm tarihini izleyen 4 ay içinde verilir. Ölüm yurtdışında vuku bulmuşsa, varislerin Türkiye içinde bulunması durumunda ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde beyanname Türkiye de verilecektir.(1)

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg