fbpx

Ödenmeyen Vergi Borçlarından Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumlulukları

Ödenmeyen Vergi Borçlarından Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumlulukları,Prensip olarak yönetim kurulu üyeleri, görev süreleri içinde yapılan işlerden ve işlemlerden sorumludurlar. Göreve başlamadan önce ve görev süreleri sona erdikten sonra yapılan işlemlerden ve işlenen fiillerden sorumlu tutulamazlar.

Tüzel kişilerde, geçmiş dönemlere ait vergi ve buna bağlı alacaklarının tüzel kişiliğin varlığından alınamaması durumunda, vergi ve buna bağlı alacaklar ait oldukları dönemdeki yasal temsilciden alınmaktadır. Ancak, şirket yönetim kurulunun çeşitli nedenlerle (istifa, azil, ölüm, görev sürelerinin sona ermesi gibi) ayrılmaları dönem içinde olabilmekte bu gibi durumlarda da uygulamada tereddüt doğmaktadır.

Yasal temsilci değişikliğinin vergilendirme dönemi içerisinde meydana gelmesi durumunda, yeni temsilcinin sorumluluğu, içinde bulunulan dönemin başından itibaren başlar. Temsilcinin ayrıldığı tarihte, hesap döneminin kapatılması ve sorumluluğun vergi dairesi tarafından iki temsilci itibariyle bölünmesi söz konusu değildir. Yeni temsilci ile eski temsilci, gerektiğinde, kendi aralarında sözleşme yapabilirler. Bu sözleşmeye göre, eski temsilcinin vergilendirme döneminin ayrıldığı tarihten önceki kısmından yeni temsilciye karşı sorumlu olması mümkün olabilmektedir.[1]

Sorumluluğun kamu alacağının ödenmemesine neden olmada rol sahibi olabilme yetkisine bakılarak saptanması gerekir. Örneğin, yetkili olunan dönemde verginin eksik hesaplanmasına yol açacak bir fiilin yapılmış olması nedeni ile sonradan vergi salınmışsa sorumluluğun devam etmesi gerekir. Bununla birlikte, dönem içinde yasal temsilcinin değişmesi durumunda yeni yasal temsilcinin gerekli özeni göstermemesi nedeniyle temsilci nedeniyle temsilci değişim tarihinden önceki dönemlerde yapılan hatalardan doğan kamu alacağından yeni temsilcinin sorumlu tutulması gerekir. Yasal temsilcilikten ayrılan kişinin ayrılma tarihinden sonra herhangi bir tasarrufta bulunma yetkisi olmadığının, yeni temsilcinin ise dönem başından itibaren yapılmış hataları gözden geçirme ve düzeltme yetkisine sahip olduğu dikkate alınmalıdır. Aynı şekilde eski temsilci zamanında tahakkuk ettirilmesine karşın ödenmeyen kamu alacaklarının ödenmesinden hangi yasal temsilcinin sorumlu tutulacağı konusunda dikkatli olunması gerekir. Vadesi gelmemiş bir kamu borcunun ödenmemesi dolayısıyla yasal temsilci sorumlu tutulamayacağından, görevden ayrılma tarihinde vadesi henüz dolmamış kamu alacağından, kendi görev döneminde doğmasına karşın görevden ayrılan temsilcinin sorumlu tutulması söz konusu olamaz. Bununla birlikte, örneğin, işçilerin ücretlerinin düşük gösterilmesi veya kayıt dışı işçi çalıştırılması örneğinde olabileceği gibi görev dönemi ile ilgili olarak görevden ayrıldıktan sonra ortaya çıkarılan kamu alacaklarından sorumluluğun devam etmesi gerekir.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

 

VERGİ MÜKELLEFİ SAVUNUCULARI DERNEĞİ
Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Detaylı Bilgi İçin: 0850 304 95 42 veya 0216 606 08 10