Ödeme ve Tahsilatını Bankadan Yapmayana Ceza!

Birinci sınıf tüccarlar,ikinci sınıf tüccarlar,serbest meslek erbabı,defter tutan çiftçiler,kazancı basit usulde tespit edilenler, Vergiden muaf olan esnafın (işyeri açmaksızın iş yapan hallaç, kalaycı, musluk tamircisi, kundura boyacısı, nalbant vs. gibi)  kendi aralarındaki ticari işlemler ile

Yukarıda sayılanların nihai tüketicilerden mal ve hizmet bedeli olarak yapacakları (istisnai durumlar ve kurumlar hariç) 7.000 TL’yi aşan tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmek zorundalar.

Tahsilat ve ödemelerini banka veya benzer kuruluşlardan tevsik etme zorunda bulunanlar sadece defter tutma zorunda bulunanlar olarak sınırlanmamış. Kazancı basit usulde tespit edilenler ile vergiden muaf bulunanların kendi aralarındaki ticari işlemlerde  bu kapsama alınmış.

Amaç tabi ki kayıt dışılığı önlemek.

7.000 TL üzerindeki tahsilat ve ödemelerini banka ve benzeri kurumlardan tevsik etme yükümlülüğünü yerine getirmeyenleri ağır yaptırımlar bekliyor. Sözkonusu ceza işleme konu yani banka ve benzeri kurumlardan tevsik etme zorunluluğu bulunan tahsilat ve ödeme tutarının % 5.

İlk etapta düşük bir ceza gibi görünse de yıl içerinde hem tahsilatlarda hem de ödemelerde banka veya benzeri kurulardan tevsik edilme şartına uyulmaması ağır sonuçlar doğurabilir. İşletmelerin tahsilat ve ödemeleri sadece emtia ve hizmet alım satımları ile sınırlı değil. Her türlü parasal işlemin tamamı düşünülürse işletme hasılatlarını veya alımlarını aşan boyutlarda parasal işlemler gerçekleşmekte. Bu durumda her biri için;

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

0262 606 05 41

üzerinden ulaşabilirsiniz veya

Online Mesaj Gönderebilirsiniz 

Hemen Mesaj Gönder

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönderebilirsiniz: https://m.me/versavorg Mükellef Kriz Hattı: 0262 606 05 41