Ödeme Emrinde Hangi Hususlar Yer Alır?

Ödeme emrinde yer alan bilgiler aşağıdaki gibidir:

-Borcun asıl ve fer’ilerinin (cezası, faizi, zam-mı gibi) türü ve tutarı,

-Borcun nereye ödeneceği,

-Süresinde ödenmeyen borcun vergi dairesin-ce cebren tahsil edileceği,

-Süresinde ödenmeyen borç ile ilgili mal bildi-riminde bulunulması gerektiği,

-Borçlunun mal bildiriminde bulunmadığı tak-dirde üç ayı geçmemek üzere hapisle tazyik olunacağı,

-Gerçeğe aykırı mal bildirimde bulunduğu takdirde hapis ile cezalandırılacağı,

-Ödeme emrine karşı hangi mahkemede dava açılabileceği,

hususları düzenlenen ödeme emrinde yer alır.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg