fbpx

Makaleler

Mükerrer Vergilendirme

Mükerrer Vergilendirme,Vergi Usul Kanunu’nun 117. maddesinde yer almaktadır.Maddede “Verginin mükerrer olması: Aynı vergi kanununun uygulanmasında belli bir vergilendirme dönemi için aynı matrah üzerinden bir defadan fazla vergi istenmesi veya alınmasıdır. ” şeklinde tanımlanmıştır. Tanımdan da fark edileceği gibi mükerrer verginin unsurları, aynı dönemde aynı matrahtan, aynı verginin alınmış olmasıdır. Başka bir anlatımla, vergi mükerrerliği nedeniyle düzeltme yapılabilmesi için;

a) Vergilendirme döneminin,
b) Matrahın,
c) Verginin aynı olması gerekir.

 

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

 

VERGİ MÜKELLEFİ SAVUNUCULARI DERNEĞİ
Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Detaylı Bilgi İçin: 0850 304 95 42 veya 0216 606 08 10