fbpx

Makaleler

Mükellefiyet Tesisi

Mükellefiyet Tesisi , vergi yoklama memurları ve inceleme elemanları tarafından yapılan tespitler ve incelemeler akabinde mükellef adına genellikle geçmişe dönük, belirli bir tarih esas alınmak suretiyle muhtelif vergi türlerine ilişkin olarak mükellefiyet tesis edilebilir veya var olan mükellefiyetin nevi (basit usul, gerçek usul) değiştirilebilir.

Mükellefiyet Tesisi işlemlerine ilişkin olarak mükelleflere her hangi bir bildirimde bulunulmamaktadır. Mükellefiyet tesisinden,genellikle mükellef adına ihbarname tebliğ edildiğinde ya da süreç mükellefin adresinde bulunamaması nedeniyle ilanen tebliğ yoluyla işlemişse ödeme emri tebliği veya haciz safhasında da vakıf olunabilir.

Bu durumda vakıf olunan tarihten itibaren mükellefiyet tesisi işleminin iptali istemiyle, yasal süresi içerisinde, mahkemeye dava açılabileceği gibi, 2577 sayılı Kanunun 11. maddesinde düzenlenen itiraz mekanizması işletilerek, verilen ret kararına (itirazın reddi kararı), kalan dava açma süresi içerisinde dava açılabilir.

Bunun dışında, belli bir tarihten itibaren ticari faaliyetini icra etmediği iddiasında ise 2577 sayılı Kanunun 10. maddesi mucibince, anılan tarihten itibaren mükellefiyet kaydının kaldırılması istemiyle idareye yapılacak başvuru üzerine alınan karara (başvurunun reddi kararı) karşı da dava açılabilir.

VERGİ MÜKELLEFİ SAVUNUCULARI DERNEĞİ
Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Detaylı Bilgi İçin: 0850 304 95 42 veya 0216 606 08 10