fbpx
Perşembe, 4 Haziran, 2020
Mükellef Haklarının Tanımı

Mükellef Haklarının Tanımı

Mükellef haklarının tanımı

çok net bir tanımı olmasa da farklı tanımlamalar yapılmıştır. Tanımlardan birisine göre mükellef hakları, temel insan haklarından kaynaklanan ve anayasa, uluslararası anlaşma, kanun veya idari düzenlemeler aracılığıyla hukukun vergi mükellefine tanıdığı, mükellefin devletten, vergilendirme yetkisi çerçevesinde vergi hukuku kurallarını yaratırken veya uygularken, bir şey yapmasını veya yapmamasını talep edebileceği yetkilerdir”.

Başka bir tanıma göre; hukukun vergi mükelleflerine tanıdığı haklar olup, devletten vergilendirme yetkisi doğrultusunda vergi hukuku kurallarını oluştururken veya uygularken talep ettiği yetkilerdir?

Mükellef Haklarının Tanımı
Mükellef Haklarının Tanımı

Bir diğer tanıma göre mükellef hakları, vergi mükelleflerine olumlu ya da olumsuz talepte bulunma yetkisi veren ve ihlal edildiğinde onları korumak amacıyla oluşturulmuş yazılı veya yazısız kurallardır”. Kısacası mükellef hakları, vergilendirme ilişkisinden dolayı devlet ile vergi mükellefi arasındaki hukuki ilişkide vergi mükellefine tanınan haklar olarak ifade edilmiştir.

Kapsamı dikkate alınarak yapılan tanımlamaya göre ise, mükellef hakları iki gruba ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi vergi kanunlarına uymaya çalışan ve vergi dairesinin günlük işlemlerinde, tahsilat veya icra sürecinde doğruluk ve etkinlik görmek isteyen mükelleflerin haklarını içerir. Bu haklar vergi idaresi ile mükellefler arasındaki ilişkiden doğmakta olup, gerek kanunlarla gerekse idare tarafından korunurlar ve “mükellefin genel hakları” olarak ifade edilmektedir. İkinci grup haklar ise vergi hukukunun çalışma ve uygulamalarına yöneliktir. Bu tür haklar vergi kanunlarının uygulanması ile ilgili ortaya çıkan özel durum ve işlemler sırasında mükelleflere tanınan ve ülke mevzuatına göre çeşitlilik gösterebilen hakları içermekte olup, bunlar “mükellefin özel hakları” biçimde adlandırılmaktadır?

Yukarıdaki tanımlardan hareketle mükellef hakları; hukuk sisteminde var olan temel insan haklarından kaynaklanan; anayasa, uluslararası anlaşma, kanun veya idari düzenlemelerle korunan, vergileme işlemi sırasında vergi mükelleflerinin ileri sürebilecekleri haklar olarak tanımlanabilir. Bazı çalışmalarda mükellef hakları kavramı yerine; vergi yükümlüsünün hakları veya vergi ödevlisinin hakları gibi ifadeler” kullanılmış olmasına rağmen, bu çalışmada uluslararası literatür ve gelir idareleri tarafından da tercih edilen “mükellef hakları” terimi kullanılacaktır.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

0262 606 05 41

üzerinden ulaşabilirsiniz veya

Online Mesaj Gönderebilirsiniz 

Hemen Mesaj Gönder

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönderebilirsiniz: https://m.me/versavorg Mükellef Kriz Hattı: 0262 606 05 41

Vergi Mükellefi Savunucuları