fbpx

Makaleler

Müfettiş Tarafından Defter ve Belge İsteme Yazısının Şirketin Satış Müdürüne Tebliği

Müfettiş Tarafından Defter ve Belge İsteme Yazısının Şirketin Satış Müdürüne Tebliği ,Defter ve belge isteme yazısının mutlak surette şirketin kanuni temsilcisine yapılması zorunludur. Müfettişler tarafından vergi incelemesi için defter kayıt ve belge ibraz yazılarının şirket yetkililerine tebliğ edilmemesi halinde tebligat hükümsüz olur. Vergi uygulamalarında, defter ve belge ibraz yazılarının 213 sayılı VUK’nun ilgili hükmüne göre şirket müdür veya ortaklarına yapılması halinde tebligat geçerli olacaktır. [1]

Yeni vergi inceleme yönetmelik hükümlerine göre, vergi incelemesinin mutlak surette mükellefin iş yerinde yapılması esastır.[2] Mükellefin işyerinin vergi incelemesine uygun olmaması halinde inceleme müfettişin memuriyet adresinde sürdürülür. (VUK md.139).

Zamanaşımının bitmesine kısa bir süre kala defter ve belge isteme yazılarının tebliğinde ibraz açısından mükellefe asgari 15 günlük süre verilmesi zorunludur. (VUK md. 138). Örneğin, 2006 yılı ile ilgili bir defter incelemesinde ibraz yazısının mükellefe 20.12.2011 tarihinde tebliğ edilmesi halinde; ibraz süresi 2012 yılına taşmaktadır. Bu örnekte mükelleften defter ve belge ibrazı ile ilgili yazının mutlak surette 14.12.2011 tarihinde tebliğ edilmesi gerekir. Aksi takdirde mükellefe herhangi bir cezai yaptırım uygulanamaz.

Vergi mükelleflerinin kanunen tutmak ve kullanmak zorunda olduğu defter ve belgeler ile ibrazı gerekli diğer kayıtların vergi incelemesine yetkili kimselere süresi içerisinde mazeretsiz olarak ibraz etmemesi halinde bu fiil defter ve belgelerin gizlenmesi, kaçakçılık suçunu oluşturmaktadır.[3] Bu fiilin yaptırımı 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıdır. [4] Müfettişe süresinde ibraz edilemeyen defter, kayıt ve belgelerin bilahare vergi mahkemesine ibrazı mümkün bulunmaktadır.[5]

Diğer yandan, defter ve belgelerin ibraz edilmemesi fiilinin suç oluşturmadığı haller ise: ibraz isteğinin vergi incelemesine yetkili olmayanlarca yapılması halinde bu fiil suç teşkil etmez.[6] Ayrıca, ibraz edilmeyen defter ve belgelerin mevcudiyeti noter kayıtları veya diğer şekillerde sabit olması zorunludur. Bunun yanı sıra defter ve belgeler dışındaki kayıtlar veya yardımcı materyalin ibraz edilmemesi halinde, suç oluşmaz. [7]

Burada yeri gelmişken üzerinde durulması gereken en önemli nokta şudur: vergi incelemesinin VUK md. 139 hükmüne göre uygun bir şekilde yapılmış olması zorunludur. Başka bir ifade ile, vergi incelemesinin öncelikle mükellefin işyerinde yapılması esastır.[8] Mükellefin işyeri vergi incelemesine uygun değilse ki, bu durum tutanak ile tespit edilmelidir. Mükellefin işyeri incelemeye uygun olmadığı hallerde vergi incelemesi inceleme elemanının (vergi müfettişliği adresindeki çalışma odasında) bürosunda devam edilir.

Vergi müfettişlerinin inceleme yetkisi bulunmaktadır. Vergi incelemesi konusunda SGK müfettişleri veya iş müfettişleri yetkili değildir.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

 

VERGİ MÜKELLEFİ SAVUNUCULARI DERNEĞİ
Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Detaylı Bilgi İçin: 0850 304 95 42 veya 0216 606 08 10