Matrah Artırımı Yapan Mükellefin, Sahte Fatura Düzenlediğinin Sonradan Tespit Edilmesi

Matrah artırımı yapan firmaya sonraki süreçte vergi müfettişi sahte belge düzenleme veya kullanma fiili nedeniyle vergi + vergi ziyaı ve hapis cezası uygulayabilir mi? (gerçekten sahte fatura düzenlediği tespiti yapılmış olsa da)

Örnek: (A) firması 2014 yılı için matrah artırımı yapmıştır. Sonra (B) ve (C) firmalarının 2014 incelemeleri sonucunda firmaların (A) firmasından sahte fatura aldıklarını tespit edilmiş ve firmalar itiraf etmişlerdir. Yine de de (A) firmasına 2014 yılı için sahte faturadan işlem yapılamayacak mı?

 

Mükellefler, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre gelir veya kurumlar vergisi matrahlarını artırdıkları takdirde, kendileri hakkında artırımda bulundukları yıllar için gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmaz.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg