Maliye’ye Borcu Olanlar Dikkat!

KİMLER BORÇLU DİYE LİSTELERLE İLAN EDİLECEK VE HANGİ ALACAKLAR KAPSAMA GİRECEKTİR?

Bilindiği gibi Maliye Bakanlığı her yıl belli tutarın üzerinde borcu olanları vergi dairelerine ilan koymak ve Gelir İdaresinin internet sitesinden listelerle açıklamaktadır. 1 Temmuz 2017 tarihli Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de hangi borçluların ilan edileceği açıklanmış oldu. Yazımızda hangi borçluların hangi esaslarla ilan edileceği ele alınacaktır.

2017 yılında yapılacak açıklamalar, vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle 1/8/2017 ile 25/8/2017 tarihleri (bu tarihler dahil olmak üzere) arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 11/9/2017 ile 25/9/2017 tarihleri arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yapılacaktır.

Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler alınacaktır.

Yapılacak açıklamada, 31/12/2016 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30/6/2017 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve nev’i itibarıyla Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 293) ile açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar ile 1/6/2016-31/5/2017 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatlar dikkate alınacaktır.

HANGİ ALACAKLAR AÇIKLAMANIN KAPSAMINA GİRMEKTEDİR?

İkmalen, Re’sen veya İdarece Yapılan Tarhiyatlar Dolayısıyla Kesinleşen Vergiler ve Cezalar

İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergiler ile bu tarhiyatlara ilişkin olarak kesilen cezalar, kesinleşmeleri halinde açıklanacaktır. Tarhiyatların dava konusu yapılması halinde kesinleşme, yargı yolunun tükenmesi halinde gerçekleşecektir.

Vadesi Geçtiği Halde Ödenmemiş Bulunan Vergi ve Cezalar

Vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve cezaların tespitinde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulacaktır.

Alacaklı Amme İdaresi ve Nev’i İtibariyle

213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine tabi olup, sadece Maliye Bakanlığı vergi dairelerince takip ve tahsil edilen vergi, resim, harç, fon payı, vergi cezaları, gecikme faizi ve gecikme zamları açıklamaya konu olacaktır.

 

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg