Maliye Bakanlığı Tarafından Yürütülen İşlemlere Karşı Haklar

Hemen Paylaş Destek Ol!

 

MALİYE  BİRİMLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN İŞLEMLERE KARŞI VATANDAŞLARIN HAKLARI

İşlem türüVatandaşın HaklarıHakkın DayanağıMüracaat SüresiMüracaat Mercii
 İhale Dokümanını Açıklama İstemi Hakkı4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 29İhale tarihinden 20 gün önce.İhaleyi yapan birim
   Sözleşmenin imzalanmasından önce 
   işlem veya eylemin farkına varıldığı 
 Şikayet Başvurusu tarihi izleyen günden itibaren; 
 (Sözleşme İmzalanana Kadarki Süreçteki4734 sayılı Kamu İhale

Kanunu Madde 55

– Kanunun 21 inci maddenin (b) ve (c)

bentlerine göre yapılan ihalelerde 5 gün

İhaleyi yapan birim
 İşlemler Hakkında) içerisinde 
İhale İşlemleri  – Diğer ihalelerde ise 10 gün içinde içerisinde 
 Şikâyet Başvurusu (İlan, Ön Yeterlik ve İhale Dokümanı

Hakkında)

 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 55

Kanunun 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre ihalelerde 5 gün, diğer ihalelerde 10 gündür

Ancak ihale tarihinden 3 iş günü öncesine kadar

 

 

İhaleyi yapan birim

 İtirazen Şikayet Başvurusu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 56İdarece alınan kararın bildirimini izleyen 10 gün içinde, sözleşme imzalanmadan önce 

Kamu İhale Kurumu

  

İdari Dava Açma Hakkı

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 57 

 

60 gün içinde

 

 

İdare Mahkemesi

 

İhale İşlemleri

 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7  
Yüklenicinin Mali Acz İçinde Bulunması Nedeniyle Taahhüdünü Yerine Getiremeyeceği Gerekçesiyle Sözleşmeyi Feshetme Hakkı 

 

4735 sayılı Kanun

Madde 19

 

 

Sebebin mevcut olacağı her zaman

 

 

İhaleyi yapan birim

 

 

İlama

 

İcra Takibi Yapma Hakkı

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu Madde 32, 39İlama bağlı para alacaklarının zamanaşımına uğrayacağı 10 yıl içinde 

İcra Daireleri

Bağlı Borç

Ödemesi

 

Dilekçe Hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3 

Her zaman

İşlemi yapan birim/Maliye Bakanlığı/Türkiye Büyük Millet Meclisi
 

 

Maaş ve Özlük Hakları Ödemesi

Müracaat ve Şikâyet Hakkı657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 21Her zamanİşlemi yapan birim
Sulh Yolu659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Madde 1260 gün içindeİşlemi yapan birim
 

Dilekçe Hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3 

Her zaman

İşlemi yapan birim/Maliye Bakanlığı/Türkiye Büyük Millet Meclisi
Maaş ve Özlük Hakları ÖdemesiÜst Makamlara Başvurma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11İdari dava açma süresi olan 60 gün içindeİşlemi yapan birim/Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 760 gün içindeİdare Mahkemesi
 

 

 

Atama ve İntibak Yapılması

Müracaat ve Şikâyet Hakkı657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 21Her zamanİşlemi yapan birim
 

Dilekçe Hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3 

Her zaman

İşlemi yapan birim/Maliye Bakanlığı/Türkiye Büyük Millet Meclisi
Üst Makamlara Başvurma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11İdari dava açma süresi olan 60 gün içindeİşlemi yapan birim/Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 760 gün içindeİdare Mahkemesi
 

 

 

Sözleşmeli Personel Alım Sınavı

İtiraz HakkıSınav DuyurusuDuyuruda belirtilen süre içindeSınavı yapan birim
 

Dilekçe Hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3 

Her zaman

Sınavı yapan birim/Maliye Bakanlığı/Türkiye Büyük Millet Meclisi
Üst Makamlara Başvurma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11İdari dava açma süresi olan 60 gün içindeSınavı yapan birim/Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 760 gün içindeİdare Mahkemesi
 Müracaat ve Şikâyet Hakkı657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 21Her zamanİşlemi yapan birim
 

Lojman Talep ve Tahsisi

 

Dilekçe Hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3 

Her zaman

İşlemi yapan birim/Maliye Bakanlığı/Türkiye Büyük Millet Meclisi
Üst Makamlara2577 sayılı İdari Yargılamaİdari dava açma süresi olan 60İşlemi yapan birim /
 Başvurma HakkıUsulü Kanunu Madde 11gün içindeMaliye Bakanlığı
 İdari Dava Açma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 760 gün içindeİdare Mahkemesi
Takip edin:

Hemen Paylaş Destek Ol!

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönderebilirsiniz: https://m.me/versavorg Mükellef Kriz Hattı: 0262 606 05 41