fbpx

Makaleler

Maliye Bakanlığı Tarafından Yürütülen İşlemlere Karşı Haklar

 

MALİYE  BİRİMLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN İŞLEMLERE KARŞI VATANDAŞLARIN HAKLARI

İşlem türü Vatandaşın Hakları Hakkın Dayanağı Müracaat Süresi Müracaat Mercii
  İhale Dokümanını Açıklama İstemi Hakkı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 29 İhale tarihinden 20 gün önce. İhaleyi yapan birim
      Sözleşmenin imzalanmasından önce  
      işlem veya eylemin farkına varıldığı  
  Şikayet Başvurusu   tarihi izleyen günden itibaren;  
  (Sözleşme İmzalanana Kadarki Süreçteki 4734 sayılı Kamu İhale

Kanunu Madde 55

– Kanunun 21 inci maddenin (b) ve (c)

bentlerine göre yapılan ihalelerde 5 gün

İhaleyi yapan birim
  İşlemler Hakkında)   içerisinde  
İhale İşlemleri     – Diğer ihalelerde ise 10 gün içinde içerisinde  
  Şikâyet Başvurusu (İlan, Ön Yeterlik ve İhale Dokümanı

Hakkında)

 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 55

Kanunun 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre ihalelerde 5 gün, diğer ihalelerde 10 gündür

Ancak ihale tarihinden 3 iş günü öncesine kadar

 

 

İhaleyi yapan birim

  İtirazen Şikayet Başvurusu 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 56 İdarece alınan kararın bildirimini izleyen 10 gün içinde, sözleşme imzalanmadan önce  

Kamu İhale Kurumu

   

İdari Dava Açma Hakkı

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 57  

 

60 gün içinde

 

 

İdare Mahkemesi

 

İhale İşlemleri

  2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7    
Yüklenicinin Mali Acz İçinde Bulunması Nedeniyle Taahhüdünü Yerine Getiremeyeceği Gerekçesiyle Sözleşmeyi Feshetme Hakkı  

 

4735 sayılı Kanun

Madde 19

 

 

Sebebin mevcut olacağı her zaman

 

 

İhaleyi yapan birim

 

 

İlama

 

İcra Takibi Yapma Hakkı

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu Madde 32, 39 İlama bağlı para alacaklarının zamanaşımına uğrayacağı 10 yıl içinde  

İcra Daireleri

Bağlı Borç

Ödemesi

 

Dilekçe Hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3  

Her zaman

İşlemi yapan birim/Maliye Bakanlığı/Türkiye Büyük Millet Meclisi
 

 

Maaş ve Özlük Hakları Ödemesi

Müracaat ve Şikâyet Hakkı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 21 Her zaman İşlemi yapan birim
Sulh Yolu 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Madde 12 60 gün içinde İşlemi yapan birim
 

Dilekçe Hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3  

Her zaman

İşlemi yapan birim/Maliye Bakanlığı/Türkiye Büyük Millet Meclisi
Maaş ve Özlük Hakları Ödemesi Üst Makamlara Başvurma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11 İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde İşlemi yapan birim/Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7 60 gün içinde İdare Mahkemesi
 

 

 

Atama ve İntibak Yapılması

Müracaat ve Şikâyet Hakkı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 21 Her zaman İşlemi yapan birim
 

Dilekçe Hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3  

Her zaman

İşlemi yapan birim/Maliye Bakanlığı/Türkiye Büyük Millet Meclisi
Üst Makamlara Başvurma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11 İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde İşlemi yapan birim/Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7 60 gün içinde İdare Mahkemesi
 

 

 

Sözleşmeli Personel Alım Sınavı

İtiraz Hakkı Sınav Duyurusu Duyuruda belirtilen süre içinde Sınavı yapan birim
 

Dilekçe Hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3  

Her zaman

Sınavı yapan birim/Maliye Bakanlığı/Türkiye Büyük Millet Meclisi
Üst Makamlara Başvurma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11 İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde Sınavı yapan birim/Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7 60 gün içinde İdare Mahkemesi
  Müracaat ve Şikâyet Hakkı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 21 Her zaman İşlemi yapan birim
 

Lojman Talep ve Tahsisi

 

Dilekçe Hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3  

Her zaman

İşlemi yapan birim/Maliye Bakanlığı/Türkiye Büyük Millet Meclisi
Üst Makamlara 2577 sayılı İdari Yargılama İdari dava açma süresi olan 60 İşlemi yapan birim /
  Başvurma Hakkı Usulü Kanunu Madde 11 gün içinde Maliye Bakanlığı
  İdari Dava Açma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7 60 gün içinde İdare Mahkemesi
VERGİ MÜKELLEFİ SAVUNUCULARI DERNEĞİ
Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Detaylı Bilgi İçin: 0850 304 95 42 veya 0216 606 08 10