Mali Düzenlemelerimiz Neden Bu Kadar Karışık ?

Ülkemizde genel olarak kanun yapma şeklimiz, malum olduğu üzere “torba kanun” formatında. Literatürde kısaca, birbiri ile konu yönünden ilgisi olmayan ve çok fazla sayıda başka kanunda ek ve değişiklikler yapan kanunlara “torba kanun” adı verilmekte.

Bir kanunun, torba kanun olup olmadığının temel göstergelerinden birisi ise genelde kanun başlığı olmakta.Hal böyle olunca torba kanunların başlığı, içerik itibariyle yürürlükteki birden fazla kanunu etkilediği için genellikle “çeşitli kanunlarda” diye başlamak durumunda kalmakta.

Bahsedilen torba kanun yapma usulüne bağlı olarak birbiri ile bağı olmayan hukuki ve mali düzenlemelerin içinden, sık sık yapılan vergisel düzenlemeleri takip etmekte işin uzmanları dahi zorlanır iken, bunun yanı sıra birde mali düzenlemelerimizin karmaşıklığı ve anlaşılmasındakı güçlükler var.

Nitekim TMFGroup’s tarafından 2019 yılında hazırlanan Financial Complexity Index 2019 raporuna göre Türkiye bir miktar yol almış olsa da,sıralamada kı yeri aşağıda yer alan tablodan da anlaşılacağı üzere çok da parlak görünmüyor.(Türkiye 2018 yılında sıralamada 3’cü iken, 2017 yılında 1.sıradaydı !)

Oysaki mali düzenlemelerin ideali, sade bir vatandaş tarafından okunduğunda anlaşılabilir ve basit bir şekilde hazırlanmış olanıdır.Bunun yanı sıra sağlıklı olarak hazırlanmış mali düzenlemeler aşağıdaki özellikleri de bünyesinde taşımalı ki, Mali İdarece bir maliye politikası aracı olarak da kullanılabilme imkanı olsun.Bunlar kısaca;

  • Vergi mevzuatında etkin, adil ve rekabetçi bir yapı
  • Yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve tasarrufların malı düzenlemelerle desteklenmesi
  • Vergiye gönüllü uyumun teşviki
  • Gönüllü uyum sayesinde kayıt dışılığın hızla azalması
  • Ekonominin rekabet gücünün artırılması

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

0262 606 05 41

üzerinden ulaşabilirsiniz veya

Online Mesaj Gönderebilirsiniz 

Hemen Mesaj Gönder

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönderebilirsiniz: https://m.me/versavorg Mükellef Kriz Hattı: 0262 606 05 41