Limited ve AŞ’lerde Yönetim Kurulu Üyelerinin İş Yapamama ve Borçlanma Yasağı

Limited şirketlerde ortaklar veya müdürler, anonim şirketlerde ise yönetim kurulu üyeleri ortağı olduğu bu şirketlerde şirkete borçlanma yasağı yeni TTK’nun 395. maddesi ile getirilmiş bulunmaktadır.

Özellikle pay sahipleri yönünden şirkete borçlanma yasaklaması getiren yeni TTK md. 358 hükmü  yeni bir düzen olarak karşımıza çıkmaktadır.  Bu madde ile şirket pay  sahiplerinin şirkete karşı borçlanmalarının,  sermaye taahhüdü dahil, birçok iş ve işlemde  şirket kasasını veya banka hesabını  kullanmalarının, kişisel  harcamalarını bu  hesaptan yapmalarının, ayrıca şirketten para çekmelerinin  engellenmesi  ve hatta sınırlandırılması  hedeflenmektedir.

Bilindiği üzere limited şirket ortakları  ortağı olduğu  şirketten  kanuni temsilci yani müdür değil ise sadece  kar payı   alabilir. Limited şirketlerde müdürlerin maaş, huzur hakkı, fazla mesai vs, alma hakları bulunmaktadır.  Aynı  şekilde anonim şirketlerde de  ortakların  kar payı alma  hakları vardır. Ayrıca yönetim kurulu üyesi olan  ortakların ise huzur hakkı  almaları mümkündür.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.