Limited Şirketin Borçlarına Karşılık Teminat Gösterilen Ortağa Ait Taşıt ve Taşınmazlara Haciz Uygulaması

Danıştay 3. Dairesi
Tarih   : 03.12.2013
Esas No         : 2011/4277
Karar No : 2013/5738

AATUHK Md. 56

LİMİTED ŞİRKETİN BORÇLARINA KARŞILIK TEMİNAT GÖSTERİLEN ORTAĞA AİT TAŞIT VE TAŞINMAZLARA HACİZ UYGULANMASI

Limited şirket ortağı ve kanuni temsilci olan davacının şirket borçlarına karşılık teminat gösterdiği motorlu taşıt ve taşınmazlarına haciz uygulanabilmesi için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 56. maddesi uyarınca, borcun Yasa’da öngörülen sürede ödenmesi, ödenmemesi halinde teminatın paraya çevrileceği veya cebren tahsil olunacağının bildirilmesi gerektiği hk.

İstemin Özeti: Kanuni temsilcisi ve ortağı olduğu (…) Ltd. Şti.’nin 2005 yılına ilişkin vergi borçlarının tahsili amacıyla davacının motorlu taşıt ve taşınmazlarına uygulanan hacizlere karşı dava açılmıştır. Vergi Mahkemesinin kararıyla; davacının taşınmazlarına, şirket borçlarına karşılık teminat gösterilmesi nedeniyle haciz uygulanmış ise de, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 56. maddesine göre, karşılığında teminat gösterilmiş bulunan amme alacağı vadesinde ödenmediği takdirde, borcun 7 gün içinde

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg