Limited Şirket Sermaye Payını Devreden Ortaklar ile Görevden Ayrılan Şirket Müdürü’nün Kamu Borçlarından Sorumlulukları Devam Eder mi?

Limited şirketin iki ortağı ve tek müdürü vardır. Bu iki ortak ve müdür tüm hisseleri dışarıdan bir kişiye devir ediyor ve müdürlükten de ayrılıyor. Hisseleri alan kişi aynı zamanda müdür de oluyor. Devir öncesi bulunan VERGİ ve SGK borçlarından, ayrılan ortaklar ve müdürün ayrıldıktan sonra da şahsi olarak sorumlulukları devam eder mi? Yoksa şirketten ayrıldıkları için kendi dönemlerinin kamu borçlarından artık sorumlulukları kalmaz mı?

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 35. maddesine göre, limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından (vergi ve prim borçlarından) sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumludurlar. Ortağın şirketteki sermeye payını devretmesi halinde, payı devreden ve devralan şahıslar devir öncesine ait amme alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar. Buna göre, limited şirket sermaye payını devreden ortakların, devir öncesi döneme ilişkin sermaye hisseleri oranındaki sorumlulukları devam eder.

 

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg