Limited Şirket Ortağının Şirketin Amme Borcundan Sorumluluğu

Danıştay 3. Dairesi
Tarih         : 21.04.2011
Esas No   : 2010/541
Karar No  : 2011/1310

AATUHK Md. 35

LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ ŞİRKETİN AMME BORCUNDAN SORUMLULUĞU

Tarh, tahakkuk ve vade tarihleri amme borçlusu şirkete ortak olduğu döneme isabet etmeyen, ayrıca 4811 sayılı Yasa kapsamında matrah artırımına ilişkin talebi bulunmayan davacının ortak olduğu dönemden önceki dönemlere ilişkin amme alacaklarının davacıdan tahsili amacıyla tanzim olunan ödeme emirlerinde hukuka uyarlık bulunmadığı hk.

İstemin Özeti: Davacı adına düzenlenen ödeme emirlerini; borçlu şirket hakkında 2001 yılına ilişkin olarak yapılan inceleme neticesinde (…) Ltd. Şti.’nin bir kısım otogaz alış faturalarını yasal defterlerine kaydetmediğinin tespiti üzerine 2001 yılının muhtelif dönemlerine ilişkin olarak tarh edilen vergi ziyaı cezalı kurumlar vergisi, gelir (stopaj) vergisi ve geçici vergiye ilişkin vergi ziyaı cezasının anılan firma tarafından dava konusu edildiği, ancak davadan vazgeçilerek 4811 sayılı Yasa kapsamında bahse konu amme borçlarının yeniden yapılandırılması yoluna gidildiği, bu kapsamda tanzim edilen ödeme planı kapsamındaki ödemeler yapılmadığından re’sen tarh edilen

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg