Limited Şirket Ortağının Ortak Olduğu Dönemden Önceki Dönemlere İlişkin Amme Alacağına Karşı Sorumluluğu

Danıştay 3. Dairesi
Tarih       : 21.04.2011
Esas No : 2010/542
Karar No  : 2011/1311

AATUHK Md. 35

LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ ORTAK OLDUĞU DÖNEMDEN ÖNCEKİ DÖNEMLERE İLİŞKİN AMME ALACAĞINA KARŞI SORUMLULUĞU

Tarh, tahakkuk ve vade tarihleri amme borçlusu şirkete ortak olduğu döneme isabet etmeyen, ayrıca 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu kapsamında matrah artırımına ilişkin talebi bulunmayan limited şirket ortağı adına ortak olduğu dönemden önceki dönemlere ilişkin amme alacaklarının tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emirlerinde hukuka uyarlık bulunmadığı hk.

İstemin Özeti: Davacı adına düzenlenen ödeme emirlerine karşı açılan davada; borçlu şirket hakkında 2000 yılına ilişkin olarak yapılan inceleme neticesinde (…) Ltd. Şti.’nin bir kısım otogaz alış faturalarını yasal defterlerine kaydetmediğinin tespiti üzerine 2000 yılının 1-6 dönemi için salınan geçici vergiye ilişkin vergi ziyaı

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg