Limited Ortaklık Genel Kurullarında Sirküler Tipi Karar Almada İptal Davası

Sermaye ortaklığı niteliğini haiz limited ortaklıkta, karar organı genel kuruldur. Genel kurulda alınan kararlar, genel kurul toplantısına katılmayan, katılan fakat olumsuz oy veren ortakları da bağlar. Ancak genel kurul kararlarına karşı azınlıkta kalan ortaklar savunmasız değillerdir. Onlar (şartları varsa) iptal davası açmak suretiyle genel kurul kararlarının uygulanmasına engel olabilirler.

Limited ortaklıkta genel kurul kararlarına karşı iptal davası açılması bakımından kanun koyucu Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 622. maddesinde temel bir kural getirmiştir. Bu düzenlemeye göre, TTK’nın anonim ortaklık genel kurul kararlarının iptaline ilişkin hükümleri kıyas yoluyla limited ortaklıklarda da uygulanır. Yani böylelikle kanun koyucu limited ortaklıklarda açılacak iptal davalarının, anonim ortaklıklardaki ilke ve esaslara göre açılmasını ve mahkeme tarafından görülerek karara bağlanmasını istemektedir. Dolayısıyla anonim ortaklıklarda genel kurul kararlarının iptali davasını düzenleyen, TTK 445 ve devamı kuralları limited ortaklıklarda da uygulama alanına sahiptir.

TTK 445/I’de iptal davası açma süresi bakımından kanun koyucu önemli bir hüküm getirmiştir. Bu kurala göre, iptal davasının “karar tarihinden” itibaren üç ay içerisinde açılması gerekir. Burada önemli olan nokta, üç aylık sürenin genel kurul kararının alındığı günden itibaren başlamasıdır. Örneğin 15 Mart tarihinde bir genel kurul kararı alınmışsa, üç aylık süre 15 Haziran tarihinde sona erer. Bu ana kadar genel kurul kararının iptali davası açılması gerekir. Şayet bu süre geçirilirse, artık genel kurul kararının iptali istenemez. Bu açıdan üç aylık dava açma süresi hak düşürücü niteliktedir.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg