fbpx

YARGITAY KARARLARI

Sahte Fatura Düzenlemek ve Kullanmak Suçları Hakkında

Sahte Fatura Düzenlemek ve Kullanmak Suçları Hakkında  Yargıtay’ın ilginç 3 adet bozma kararı Temmuz 2017 tarihinde, Yargıtay 11.Ceza Dairesi tarafından sahte fatura düzenlemek ve kullanmak suçları ile ilgili 3 adet önemli karar verilmiştir. Kararların özelliği itibariyle önemli bir karar olması ve ilgililer için yararlı olabileceği düşüncesiyle söz konusu 3 adet bozma kararlarına aşağıda yer verilmiştir: […]

Emekli Maaşının Haczi ve Yapılan Kesintilerin İadesi

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Tarih : 01.12.2015 Esas No : 2015/8063 Karar No : 2015/13909 5510 s. SSGSSK Md. 93 EMEKLİ MAAŞININ HACZİ VE YAPILAN KESİNTİLERİN İADESİ Kural olarak borçlunun aldığı emekli maaşı üzerine ha­ciz konulamayacağı, ancak başlatılan icra takibi kapsamında borçlunun emekli maaşından uzunca bir süre kesinti yapıldıktan sonra şikâyeti üzerine kesinti işlemine son […]

Birden Fazla Sahte Fatura Kullanma

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Tarih    : 30.05.2013 Esas No         : 2012/27552 Karar No        : 2013/9075   BİRDEN FAZLA SAHTE FATURA KULLANMA Aynı takvim yılına ait sahte fatura kullanma eylemi tek bir suç oluşturur. Karar: (…) Geri Dönüşüm şirketinin 2005 takvim yılı hesaplarının incelenmesinde (…) Metal Plastik (…) Şirketinden verilme 53 adet sahte fatura kullandıklarının iddia […]

Dava Dilekçesinde Talebin Açık Olmaması

Yargıtay 17. Hukuk. Dairesi Tarih     : 07.06.2012 Esas No           : 2012/1406 Karar No  : 2012/7467   DAVA DİLEKÇESİNDE TALEBİN AÇIK OLMAMASI   Dava dilekçesi içeriğinden davacının talebinin ne olduğunun açık ve net bir şekilde anlaşılamaması halinde, mahkemece davacı tarafa isteğinin ne olduğunun açık ve net bir şekilde açıklattırılması ve ondan sonra karar verilmesi gerektiği hk. […]

Usulsuz Tebligat Kararı Kesinleşmeden Hacizlerin Kaldırılmayacağı

Usulsuz Tebligat Kararı Kesinleşmeden Hacizlerin Kaldırılmayacağı T.C YARGITAY 12.HUKUK DAİRESİ ESAS NO:2014/4357 KARAR NO:2014/6802 KARAR TARİHİ: 11.03.2014 MAHKEMESİ : Ordu İcra Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 19/06/2013 NUMARASI :2013/169­2013/372 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik […]

İflasın Ertelenmesi Davası Haczin Kaldırılması

İflasın Ertelenmesi Davası Haczin Kaldırılması T.C.YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2010/31494 K. 2011/12863 T. 21.6.2011 İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI ( Verilen Tedbir Kararı Alındığı Tarihten İtibaren Hüküm İfade Edeceği – İflasın Ertelenmesi Davasında Verilen Tedbir Kararından Sonra Hiç Bir Takip İşlemi Yapılamayacağı ) HACZİN KALDIRILMASI ( İflasın Ertelenmesi Davasında Verilen Tedbir Kararından Sonra Hiç Bir Takip İşlemi […]