fbpx

HATALI YAPILAN TEBLİGATLAR

Vergi Tebligatında Hata Yapılması

Vergi mükellefleri hakkında, vergi daireleri tarafından 213 sayılı VUK’nun 93. maddesinde düzenlenmiş olan tebligat hükümleri zaman zaman yanlış uygulanabilmektedir. Sözü edilen madde hükmünde tebligat esasları ve muhatapları ayrı ayrı belirtilmiştir. Ancak uygulamada vergi daireleri tarafından pek çok hatalı tebligatların yapılmış olduğunu görebilmekteyiz. Hatalı tebligatlar zaman zaman vergi ve ceza ihbarnamelerinin tebliği aşamasında olduğu gibi zaman […]

Şirketin Eski Ortağına Vergi Tebligatı

Bir zamanlar yönetim kurulu üyesi olduğu şirketin borçları nedeniyle veyahutta bir tebligattan dolayı şirketin eski yönetim kurulu üyelerine son yıllarda bir takım tebligatların yapıldığı görülmektedir. Şirket adına, şirket ile ilgili yetkililere yapılması lazım gelen tebligatın eski ortaklara veya eski yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması hukuken geçerli bir tebligat sayılmamalıdır. Böyle bir usulsüz tebligatın yapılması, şirketi […]

Hatalı Vergi Tebligatı ve Ittıla Tarihine Göre Dava Açılması

2577 sayılı İYUK’nunda dava açma süreleri genel ve özel  dava açma süreleri şeklinde iki türlü  dava süresi bulunmaktadır.  Bunun dışında yasada belirtilen bazı  özel  durumların gerçekleşmesi   halinde verilen  ek  sürelerde de dava açmak mümkün olabilmektedir.[1]  Genel dava açma süreleri İYUK md.7 hükmünde  gösterilmiştir. İYUK’nun  7. maddesinde yer  alan genel dava açma sürelerinden  başkaca  özel yasalarda […]

Belediye Tarafından Değiştirilen Adresler Nedeniyle Vergi Mükelleflerinin Belgelerine Etkisi

Zaman zaman belediyeler tarafından bölgesine bağlı cadde, sokak ve hatta bulvar isimleri veya numaraları değiştirilebilmektedir. Böyle bir değişiklik olduğunda  bunun mükellefler tarafından kullanılan fatura, irsaliye veya şirketlerde imza sirküleri üzerinde etkisi ne şekilde olacaktır? Çoğu zaman bu soru gündeme gelmektedir. Hatta, belediyeler tarafından yapılan bu değişikliklerin mükelleflerin ticaret sicil kayıtları üzerinde etkisi de söz konusu […]

Hatalı Vergi Tebligatı ve Ittıla Tarihine Göre Dava Açılması

2577 sayılı İYUK’nunda dava açma süreleri genel ve özel  dava açma süreleri şeklinde iki türlü  dava süresi bulunmaktadır. Bunun dışında yasada belirtilen bazı  özel  durumların gerçekleşmesi halinde verilen ek sürelerde de dava açmak mümkün olabilmektedir[1]  Genel dava açma süreleri İYUK md.7 hükmünde  gösterilmiştir. İYUK’nun 7. maddesinde yer  alan genel dava açma sürelerinden başkaca  özel yasalarda […]

İhbarname Tebliğ Edilmeden Ödeme Emri Tebliğ Edilebilir Mi?

İhbarname Tebliğ Edilmeden Ödeme Emri Tebliğ Edilebilir Mi? , Vergi uygulamasinda ilk (1) nolu ihbarnameler teblig edilmeden, kesinlestirilmeden ödeme emri düzenlemez.[1] Ödeme emrinin düzenlenebilmesi için mutlak surette ihbarnamelerin kesinlesmesi gerekmektedir.[2] Mükelleflerin giyabinda çesitli sebeplerle veya ilanen teblig suretiyle kesinlestirilen ihbarname üzerine daha sonraki asamalarda ödeme emri düzenlenmesi hukuken tarhiyati sakatlandirici sonuçlar dogurabilmektedir.[3] Asagida yer alan […]

Vergi Tebligatı Tebligat Kanuna Göre Yapılamaz

Vergi Tebligatı Tebligat Kanuna Göre Yapılamaz , dava konusu ödeme emrinin dayanağını oluşturan ihbarnamelerin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yazılı kurallar yerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda belirtilen hükümlere göre tebliğ edilmesi nedeniyle usulüne uygun olarak tebliğ edilip kesinleşen bir kamu alacağından söz edilemeyeceğinden, düzenlenen ödeme emrinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.   (T.C.DANIŞTAY 9. DAİRE E. 2008/5363 K. 2011/7553 T. 2.11.2011) […]