fbpx
Pazar, 20 Eylül, 2020

Vergi Suçlarında Dava Zamanaşımı Ne Zaman Başlar?

Dava zamanaşımı TCK 66’ıncı madde ile düzenlenmiştir. Buna göre beş yıldan fazla olmayan hapis cezalarında dava zamanaşımı 8 yıldır. Ancak soruşturma veya kovuşturma açılması zamanaşımı süresini keseceğinden süreyi %50 fazla yani 12 yıl olarak kabul etmek gerekir.

Soruşturma veya kovuşturma açılmaması halinde 213 Sayılı VUK’a göre tahakkuk zaman aşımı ve defter ve belgeleri saklama zorunluluğu 5 yılda zaman aşımına uğrayacaktır. 213 Sayılı VUK ile düzenlenen suçlarla ilgili Cumhuriyet Savcıları doğrudan dava açamazlar, davanın açılması vergi dairesinin mütalaasına bağlıdır. 5 yıllık zamanaşımı nedeniyle vergi daireleri defter ve belgeleri isteyemeyeceğinden mütalaa düzenleyemeyeceklerdir. Bu nedenlerle soruşturma veya kovuşturma açılmaması halinde vergi suçlarında dava zamanaşımının 5 yıl olduğu açıktır.

Dava zamanaşımı suç tarihinden başlar. Zincirleme suçlarda ise son fiilin işlendiği tarihten başlar.

Soru ve sorunlarınız için Mükellef Kriz Hattı

0262 606 05 41

Continue Reading

Vergi Suçlarında En Çok Mahkumiyet Vergi Kaçakçılığında

Vergi Suçlarında En Çok Mahkumiyet Vergi Kaçakçılığında

Vergi Suçlarında En Çok Mahkumiyet Vergi Kaçakçılığında Türkiye’de vergi kayıp ve kaçaklarının yüksek olduğu bilinen bir gerçek. Söz konusu durumun ana nedenleri arasında denetim eksikliği ve mükellefler nezdinde vergi bilinci ve ahlâkının zayıf olması geliyor.

MAHKUMİYET KARARLARI

Tabloda 2010 ile 2015 yılları arasında Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ceza mahkemelerinin vermiş olduğu mahkûmiyet kararları yer alıyor.

 Vergi Suçlarında Mahkûmiyet Kararları

VUK 359. maddenin a/1 bendinde sayılan suçlar; defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapmak, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açmak ile defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydetmek biçimindedir. Söz konusu suçlara yönelik olarak en çok mahkûmiyet kararı 2015 yılında verilmiş olup tablodan da görüleceği üzere sayı 731 kişidir. VUK 359. maddenin a/2 bendinde sayılan suçlar ise defter, kayıt ve belgeleri tahrif etmek, gizlemek ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemektir. Görüleceği üzere söz konusu suçlarda mahkûmiyet kararlarının sayısı fazla. Bu suçlardan ise yanıltıcı belge düzenlemek ve defter tahrifinin daha fazla başvurulan bir kaçakçılık yöntemi olduğu aşikâr. Keza gizleme fiili açısından iyi niyetli mükelleflerin idareden ibraz yükümlülükleri için süre isteme hakları var.

VUK 359. maddenin b/1 bendinde sayılan suçlar; vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgeleri yok etmek veya defter sayfalarını yok ederek yerine başka yapraklar koymak veya hiç yaprak koymamaktır. Söz konusu suçlara yönelimin yüksek oranlarda olduğu görülüyor. Öte yandan, VUK 359. maddenin b/2 bendinde sayılan suçlar ise belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlemektir. Naylon fatura olarak da bilinen sahte belge düzenleme ve kullanma fiili, kaçakçılık suçunu işleyen mükellefler arasında en çok görülen suç tipi. Her iki bend kapsamında yer alan suçlara ilişkin 2012 yılından sonra mahkûmiyet kararlarında görülen artış, son dönemlerde denetim sisteminde etkinliğin artmasından kaynaklanıyor.

 

Continue Reading

Bilmeden Naylon Fatura Kullanmanın Cezası Nedir?

Bilmeden Naylon Fatura Kullanmanın Cezası Nedir?

Bilmeden Naylon Fatura Kullanmanın Cezası Nedir? , Ticari hayatın akışı içinde devlete vergi ödemek istemeyenler, halk arasında “naylon fatura” olarak bilinen “sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMİYB) yi bile bile kullanarak vergi kaçırmaktadırlar. Kimi zaman da mükellefler SMİYB’yi bilmeden kullanmaktadırlar.

SMİYB’nin tanımı Vergi Usul Kanunu (VUK) nun “Kaçakçılık Suçları ve Cezaları” başlıklı 359 ncu madde de, “ Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge ise, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir.” Şeklinde tanımlanmıştır.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.