fbpx

MÜKELLEF HAKLARI

Mükellef Haklarının Önemi

Mükellef Haklarının Önemi , devlet, üstlenmiş olduğu hizmetleri aralıksız bir şekilde sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğu devamlı gelir kaynağını vergilendirme yetkisini kullanarak vergi almak suretiyle karşılar. Vergilendirme yetkisi, devletin egemenlik hakkına dayanarak vergi alma konusunda sahip olduğu hukuki ve fiili gücüdür. İşte devletin vergilendirme yetkisi kapsamında kullandığı hukuki ve fiili gücü nedeniyle sahip olduğu üstün konum […]

Mükellef Haklarının Tanımı

Mükellef Haklarının Tanımı , mükellef haklarının çok net bir tanımı olmasa da farklı tanımlamalar yapılmıştır. Tanımlardan birisine göre mükellef hakları, temel insan haklarından kaynaklanan ve anayasa, uluslararası anlaşma, kanun veya idari düzenlemeler aracılığıyla hukukun vergi mükellefine tanıdığı, mükellefin devletten, vergilendirme yetkisi çerçevesinde vergi hukuku kurallarının yaratırken veya uygularken, bir şey yapmasını veya yapmamasını talep edebileceği […]

Mükellef Hakları Kavramı

Mükellef Hakları Kavramı ,her demokratik toplumda, kişilerin devletle olan ilişkilerini düzenlemek için onlara birçok temel haklar tanınmış ve bunun yanında ödevler yüklenmiştir. Kişilere tanınan temel hak ve özgürlükler genellikle anayasalarda güvence altına alınmıştır. Anayasalarla kişilere yüklenen en önemli ödevlerden birisi onların ödeme güçlerine göre devlete vergi ödemeleriyle ilgilidir. Devletin egemenlik hakkına dayanarak kullandığı vergilendirme yetkisi […]

Vergi İncelemesine Başlanması Nedeniyle Kullanılamayacak Mükellef Hakları

Vergi İncelemesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği uyarınca vergi incelemesi, incelemeye tabi olan nezdinde tanzim olunacak İncelemeye Başlama Tutanağıile başlar. Tutanakta mükellefin imzasının bulunmaması halinde vergi incelemesi, incelemeye başlama tutanağının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih esas alınır.  Bu durumda incelemeye başlama tutanağının bir örneği ayrıca mükellefin bilinen adresine vergi dairesince gönderilir. İncelemeye başlanması ile birlikte […]

İdari ve Yargı Yoluyla Çözüm Yolları

İDARİ YOLLARDAN ÇÖZÜM YOLLARI İDARİ YOLLARDAN ÇÖZÜM YOLLARI VERGİ HATALARININ DÜZELTİLMESİ CEZALARDA İNDİRİM PİŞMANLIK VE ISLAH UZLAŞMA YARGI YOLUYLA ÇÖZÜM YOLLARI VERGİ DAİRESİNİN KODA ALMASI VE TENZİL YAZISI GÖNDERMESİ KOD’ DAN ALINMA VE ÇIKMANIN YOLLARI İHTİRAZİ KAYIT İLE DÜZELTME BEYANI VERİLMESİ NAYLON FATURA VE MÜTESELSİL SORUMLULUKTAN KURTULMA YÜRÜTMEYİ DURDURMA VERGİ VE CEZA İHBARNAMESİ GÖNDERİLMESİ VERGİ […]

Vergi Uyuşmazlıkları Çözüm Yolları

İdari Çözüm Yolları Adli çözüm Yolları Uzlaşma Hataların Düzeltilmesi Cezada İndirim Pişmanlık ve Islah A. İdari Çözüm Yolları 1. Uzlaşma Vergi idaresi ve yükümlüsü arasında Vergi ve cezalara ilişkin uyuşmazlıkların mahkeme yoluna başvurulma da Anlaşma yoluyla çözümlenmesidir. Uzlaşma tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma olarak iki başlık altında değerlendirilecektir. Uzlaşma tarhiyat öncesi ya da sonrası […]

Genel Vergi Hukuku Bilgisi

VERGİ HUKUKUNUN TANIMI VE KAPSAMI‏ Tanımı Vergi ödevinin niteliğine, vergi borcunun doğması ve ortadan kalkmasına ilişkin maddi ve şekli hukuk kuralları bütünüdür. Kapsamı Devletin kamu gücüne dayanarak elde ettiği vergiler ve vergilerin yanı sıra resim, harç ve şerefiye gibi kamu gücüne, cebre dayanan diğer kamu gelirlerini de geniş anlamıyla içinde yer alır. VERGİ HUKUKUNUN HUKUK […]

Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği Mükellef Hakları

 Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği Mükellef Hakları , mali idarenin mükellefe dönük yüzü vergi daireleridir. Vergi Usul Kanununun 4. Maddesinde “Vergi dairesi, mükellefi tespit eden, vergi tarh eden, tahakkuk ettiren ve tahsil eden dairedir.” şeklinde tanımlanmıştır. Bu nedenle Vergi/Ceza İhbarnamelerinin ve ödeme emirlerinin tebliği, haciz, satış gibi idari eylemler Vergi Dairelerince yapılmaktadır. İçeriğin geri kalanını görmek […]

Mükellef Hakları Bildirgesi

Mükellef Hakları Bildirgesi , bu bildirge, Türk Gelir İdaresinin mükellef odaklı, kaliteli hizmet sunma anlayışı içerisinde, saygılı ve dürüst olma temel ilkesiyle çalışmaya, vergi ödemenin sadece bir yükümlülük değil vatandaş olma ve sorgulama hakkı olduğu bilinciyle kendisinden hizmet alan herkesi memnun etmeye ve sorunları çözmeye olan bağlılığını onaylar. İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız […]