Makaleler

Yakın Zamanda Konkordato İlan Eden Firmalar

Konkordato, Makaleler

Yakın Zamanda Konkordato İlan Eden Firmalar GİLAN Konkordato ilan tarihi: 03.09.2018 Türkiye’de mücevher alanında ön plana çıkan firmalardan biri olan Gilan, konkordato ilan etti. Firmanın üst düzey yöneticisi Osman Geylan neden konkordato ilan ettiklerinin detaylarını anlatı. 3 Eylül Pazartesi günü konkordato için başvurduklarını ifade eden Geylan, 5 Eylül Çarşamba günü de konkordato ilan ettiklerini dile […]

Konkordato nedir? Konkordato (iflas anlaşması) ilan edince ne olur?

Konkordato, Makaleler

Konkordato nedir? Konkordato (iflas anlaşması) ilan edince ne olur? ,İtalyanca “concordato” kelimesinden dilimize geçen ‘konkordato’nun Türkçe karşılığı “iflas anlaşması”dır. “Batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dahilinde ödemek için alacaklılarıyla yaptıkları anlaşma” anlamına gelen konkordato, ilk kez, Papalık makamıyla başka hükümetler arasında yapılan anlaşmalar için kullanılmıştır. Hukuk ve ekonomi literatüründe, batık durumunda, alacaklıların, alacaklarını belli bir […]

KONKORDATO: Borçlarını Ödemekte Zorlanan Firmalara Yeni Bir Koruma

Konkordato, Makaleler

KONKORDATO: Borçlarını Ödemekte Zorlanan Firmalara Yeni Bir Koruma, 7107 sayılı KHK ile uygulanmaya başlanan KONKORDATO ile borçlarını zamanında ödeyemeyen ticari şirketler ve şahıslar borç sarmalından ve alacaklılardan 23 aya kadar kurtulabiliyorlar. Konkordatoya başvuran borçlu şirketler yada şahıslar dava açıyor; ihtiyati tedbir kararı aldırıyor ve hacizlerden kurtuluyor. Borçların tasfiyesi için süre kazanıyor ve böylelikle banka hesapları […]

Yurtdışı ve Yurtiçi Bazı Varlıkların Türkiye’ye Getirilmesi Hakkında Uyarılar

Makaleler

Yurtdışı ve Yurtiçi Bazı Varlıkların Türkiye’ye Getirilmesi Hakkında Uyarılar, A-YURTDIŞINDAKİ VARLIKLARIN TÜRKİYEYE GETİRİLMESİ Bilindiği gibi, 7143 sayılı Yasada ,Yurt dışında bulunan; Para, Döviz, Altın, Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, Gerçek ve tüzel kişiler tarafından 31 TEMMUZ 2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) Türkiye’deki banka ve aracı kurumlara bildirilmesi ve bu tarihe kadar Türkiye’ye […]

Vergi Yargısında SMS Bilgi Sisteminin İşlevi

Makaleler

Vergi Yargısında SMS Bilgi Sisteminin İşlevi,vergi yargısında devam eden davalar, açılan dosya numaraları, verilen kararlar vb. bilgiler vatandaşların SMS olarak telefonlarına iletilmektedir. 4060 üzerinden abonelikleri yapılarak “STANDART ABONE TC KİMLİK NO” yazılarak, 4060’a gönderilip abone olmak mümkündür. Buradan hareketle bütün dava dosya bilgileri cep telefonuna iletilmektedir. Abonelikler hakkında detaylı bilgi edinmek için aşağıdaki sitenin ziyaret […]

Ticaret Sicilinde Kaydı Silinen Münfesih Şirketlerin Akıbeti: Tarhiyatta Muhatap Sorunu

Makaleler

Ticaret Sicilinde Kaydı Silinen Münfesih Şirketlerin Akıbeti: Tarhiyatta Muhatap Sorunu,Tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilden silinmiş olan mükelleflerin tasfiye öncesi ve tasfiye dönemlerine ilişkin olarak salınacak her türlü vergi tarhiyatı ve kesilecek cezalar, müteselsilen sorumlu olmak üzere; tasfiye öncesi dönemler için kanuni temsilcilerden, tasfiye dönemi için ise tasfiye memurlarından herhangi birim adına yapılır. Limited şirket […]

Gelir İdaresi ve UYAP Hizmetleri

Makaleler

Gelir İdaresi ve UYAP Hizmetleri, UYAP sistemi, teknolojik gelişmelerden yola çıkarak Adalet Bakanlığı’nın yerel ve merkez birimlerinde, bağlı ve ilgili kuruluşlarında bütün idari ve adli, yargı ve yargı destek birimlerinin donanım ve yazılım olarak iç otomasyonunu ve benzer şekilde bilgi otomasyonu sistemlerini kurmuş kamu kurum ve kuruluşları ile dış birim entegrasyonunu sağlayan bir sistemdir.   UYAP […]

Hurda veya Kayıp Araçların Trafikten Silinmesi İşlemleri

Makaleler

Hurda veya Kayıp Araçların Trafikten Silinmesi İşlemleri,18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1 inci maddesinde aşağıdaki düzenleme yer almıştır. Buna göre; 1) İlgili trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan, model yılı 1997 veya daha eski olan motorlu taşıtlarını; bu […]

Varlık Barışı ve Yeni Vergi Barışı

Makaleler

Varlık Barışı ve Yeni Vergi Barışı,Hükümet tarafından 30.Nisan.2018 tarih ve 167 sayılı TBMM Başkanlığına sunulan kanun tasarı ile yeni bir vergi affı, imar affı, vergi borçlarının yeniden yapılandırılması, para cezalarının yeniden düzenlenmesi, üniversiteliye af, tüccara stok ve demirbaş affı, gerçek ve tüzel kişi mükelleflere matrah artırımı imkanı, emeklilere bayram ikramiyesi, yaşlılara maaş artırımı, çiftçiye hazine […]

Eski Şirket Ortağından Şirkete Ait Defter ve Belgelerin İstenmesi

Makaleler

Eski Şirket Ortağından Şirkete Ait Defter ve Belgelerin İstenmesi,vergi incelemesi 213 sayılı VUK md. 134 hükmünde tanımlanmıştır. Vergi incelemesinin amacı ödenmesi gereken verginin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak olarak tarif edilmiştir. Vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik 31.10.2011 tarih ve 28101 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre, vergi incelemelerinde incelemenin […]