Makaleler

Vergi İptal Davası ve Temiz Kağıdı

Makaleler

Vergi yargısında dava açılması durumunda davanın   kaybedilmesi sonucunda vergi dairesi  tarafından  (2)  nolu ihbarname düzenlenmektedir.[1]  (2) nolu ihbarname üzerinde açılan davanın  yargı aşaması, dava konusu  yapılan  vergi ve cezanın  türü, matrahı, katı veya oranı ve miktarı  belirtilmektedir.  Sonuçta da  mahkeme kararına göre  hesaplanan vergi ve ceza ve ayrıca gecikme faizi ihbarname üstünde ayrı ayrı  gösterilmektedir.  […]

Maliye Bakanlığı Mükelleflerin Kredi Kartı Harcamalarını İnceliyor!

Makaleler

Maliye Bakanlığı; yılın son ayında kredi kartı ile yüksek harcama yapan mükelleflere, aşağıdaki yazıyı göndererek görüşmeye çağırdı.“Mükellef odaklılık, katılımcılık, verimlilik ve etkinlik temel ilkeleri esas alınarak, gelir politikasını adalet ve tarafsızlık içinde uygulamak,mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak, mükelleflerin haklarını gözeterek ve yüksek kalitede hizmet sunarak yükümlülüklerini kolayca yerine getirmeleri için gerekli tedbirleri almak; Gelir İdaresi […]

ANAYASA MAHKEMESİ, YAPILANDIRMA KANUNLARINDAKİ VERGİ ADALETSİZLİĞİNİ ANAYASAYA AYKIRI GÖRMEDİ!

Makaleler

ANAYASA MAHKEMESİ, YAPILANDIRMA KANUNLARINDAKİ VERGİ ADALETSİZLİĞİNİ ANAYASAYA AYKIRI GÖRMEDİ! Ülkemizde son yıllarda sıkça başvurulan vergi affı/yapılandırma kanunları vergisini düzenli ödeyen ile ödemeyen arasında haksızlıklara neden olması nedeniyle eleştirilmektedir. Daha önceleri, zamanaşımı süreleri dikkate alınarak yaklaşık beş yılda yapılan bu düzenlemeler ekonomik gerekçeler göz önüne alınarak hemen her yıl uygulanmaya başlamıştır. Hatta, vergi affı ile getirilen yapılandırma imkanlarından […]

Yeni Torba Yasa

Makaleler

YENİ TORBA YASA “VERGİ” DE NELERİ DEĞİŞTİRECEK? Gün geçmiyor ki yeni bir torba yasa gündeme gelmesin. Vergi sistemleri ülke ekonomisiyle yakın ilişki içindedir. Bu nedenle, günümüz toplumlarında ekonomik hayatta meydana gelen gelişmelere müdahale amacıyla vergi politikalarında değişiklikler yapılabilmektedir. Vergi kanunları ekonomik gelişmelerle uyumlu olmak üzere en sık değişiklik yapılan mevzuatın başında gelmektedir. Bu durum, vergi […]

Konkordato’da Kesin Mühlet Kararı Nedir? Süresi Ne Kadardır?

Konkordato, Makaleler

Konkordato’da Kesin Mühlet Kararı Nedir? Süresi Ne Kadardır?, Mahkeme, ‘kesin mühlet’ hakkındaki kararını geçici mühlet içinde verir (İİK. m. 289/I). ‘Kesin mühlet’ hakkında bir karar verilebilmesi için, mahkeme borçluyu ve varsa konkordato talep eden alacaklıyı duruşmaya davet eder. Geçici komiser, duruşmadan önce yazılı raporunu sunar ve mahkemece gerekli görülürse, beyanı alınmak üzere duruşmada hazır bulunur. […]

Konkordato İlan Et,İflas Etme

Konkordato, Makaleler

Ne Amaçla Hangi durumda Konkordato ilan edilir?  Borçlarını vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan şirketler hacizlerden kurtulmak ve sonunda iflastan kurtulmak için konkordato talep edebilir. Bu tamamen yasal bir haktır.  Konkordato ne sağlar? Konkordato mühleti içinde, 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunundan doğan borçlar da dahil olmak üzere hiç bir icra takibi yapılamaz. Daha önce başlamış olan icra […]

Geçici Konkordato Komiseri Kimdir?

Konkordato, Makaleler

Geçici Konkordato Komiseri Kimdir?, İİK. m. 287/III uyarınca «geçici mühlet kararı» veren mahkeme, ‘konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığını yakından incelemesi’ amacı ile bir «geçici komiser» görevlendirir. Mahkeme, alacaklı sayısı ve alacak miktarını dikkate alarak gerektiğinde üç komiser de görevlendirebilir. “İflasın ertelenmesi” kurumundaki ‘kayyım’ ile benzerlik gösterdiği noktalar olsa da, “konkordato komiseri”nin yetki ve yükümlülükleri […]

Geçici Konkordato Mühleti Nedir, Ne Zaman Verilir?

Konkordato, Makaleler

Geçici Konkordato Mühleti Nedir, Ne Zaman Verilir?, a) Borçlunun konkordato talebi üzerine, İİK. m. 286’daki (7101 s.K. m. 14’deki) belgelerin eksiksiz olarak sunulmuş olduğunu tesbit eden mahkeme, derhal «geçici mühlet kararı» verir ve 297. maddenin ikinci fıkrasındaki hallerde dahil olmak üzere, borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alır (İİK. m. 287/I). Bu düzenleme; […]

Konkordato Hangi Mahkemeden Talep Edilebilir?

Konkordato, Makaleler

Konkordato Hangi Mahkemeden Talep Edilebilir?, ‘Konkordatoda yetkili ve görevli mahkeme; iflâsa tâbi olan borçlu için; ‘154 üncü maddenin birinci veya ikinci fıkrasında’ yazılı yerdeki, iflâsa tâbi olmayan borçlu için ‘yerleşim yerindeki’ asliye ticaret mahkemesidir’ (İİK. m. 285/III). Maddenin eski şeklinde, konkordato talebinde bulunmak isteyen borçlu/alacaklı icra mahkemesine başvuruyordu (İİK. m.285/IV). Maddede yapılan değişiklikle “konkordato talebinde […]

Tacir Olmayan Borçlular da Konkordato Talep Edilebilir mi?

Makaleler

Tacir Olmayan Borçlular da Konkordato Talep Edilebilir mi?,İflâsa tâbi olsun/olmasın tüm borçlular konkordato talebinde (teklifinde) bulunabilirler. Eskiden (İİK. m.301/I) iflasa tabi olmayan borçluların da konkordato sürecinin başarısız olması halinde iflasına karar veriliyordu. Konkordato talebine ilişkin olarak yapılan en önemli değişiklik iflasa tabi olmayan borçluların konkordato talebinde bulunduktan sonra, konkordato süreçlerinin başarısız olması halinde, iflas kararı […]