Konkordato

Konkordato’da Kesin Mühlet Kararı Nedir? Süresi Ne Kadardır?

Konkordato, Makaleler

Konkordato’da Kesin Mühlet Kararı Nedir? Süresi Ne Kadardır?, Mahkeme, ‘kesin mühlet’ hakkındaki kararını geçici mühlet içinde verir (İİK. m. 289/I). ‘Kesin mühlet’ hakkında bir karar verilebilmesi için, mahkeme borçluyu ve varsa konkordato talep eden alacaklıyı duruşmaya davet eder. Geçici komiser, duruşmadan önce yazılı raporunu sunar ve mahkemece gerekli görülürse, beyanı alınmak üzere duruşmada hazır bulunur. […]

Konkordato İlan Et,İflas Etme

Konkordato, Makaleler

Ne Amaçla Hangi durumda Konkordato ilan edilir?  Borçlarını vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan şirketler hacizlerden kurtulmak ve sonunda iflastan kurtulmak için konkordato talep edebilir. Bu tamamen yasal bir haktır.  Konkordato ne sağlar? Konkordato mühleti içinde, 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunundan doğan borçlar da dahil olmak üzere hiç bir icra takibi yapılamaz. Daha önce başlamış olan icra […]

Geçici Konkordato Komiseri Kimdir?

Konkordato, Makaleler

Geçici Konkordato Komiseri Kimdir?, İİK. m. 287/III uyarınca «geçici mühlet kararı» veren mahkeme, ‘konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığını yakından incelemesi’ amacı ile bir «geçici komiser» görevlendirir. Mahkeme, alacaklı sayısı ve alacak miktarını dikkate alarak gerektiğinde üç komiser de görevlendirebilir. “İflasın ertelenmesi” kurumundaki ‘kayyım’ ile benzerlik gösterdiği noktalar olsa da, “konkordato komiseri”nin yetki ve yükümlülükleri […]

Geçici Konkordato Mühleti Nedir, Ne Zaman Verilir?

Konkordato, Makaleler

Geçici Konkordato Mühleti Nedir, Ne Zaman Verilir?, a) Borçlunun konkordato talebi üzerine, İİK. m. 286’daki (7101 s.K. m. 14’deki) belgelerin eksiksiz olarak sunulmuş olduğunu tesbit eden mahkeme, derhal «geçici mühlet kararı» verir ve 297. maddenin ikinci fıkrasındaki hallerde dahil olmak üzere, borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alır (İİK. m. 287/I). Bu düzenleme; […]

Konkordato Hangi Mahkemeden Talep Edilebilir?

Konkordato, Makaleler

Konkordato Hangi Mahkemeden Talep Edilebilir?, ‘Konkordatoda yetkili ve görevli mahkeme; iflâsa tâbi olan borçlu için; ‘154 üncü maddenin birinci veya ikinci fıkrasında’ yazılı yerdeki, iflâsa tâbi olmayan borçlu için ‘yerleşim yerindeki’ asliye ticaret mahkemesidir’ (İİK. m. 285/III). Maddenin eski şeklinde, konkordato talebinde bulunmak isteyen borçlu/alacaklı icra mahkemesine başvuruyordu (İİK. m.285/IV). Maddede yapılan değişiklikle “konkordato talebinde […]

Kimler Konkordato Talebinde Bulunabilir?

Konkordato, Makaleler

Kimler Konkordato Talebinde Bulunabilir?, Hem borçlu (İİK. m. 285/I) ve hem de alacaklılar (İİK. m. 285/II) konkordato talebinde bulunabilirler: a) ‘İflâsa tabi olsun/olmasın tüm borçlular’ konkordato talebinde (teklifinde) bulunabilirler. Konkordato talebinde (teklifinde) bulunan borçluların «gerçek kişi» olması ya da «tüzel kişiliği»nin bulunması gerekir. Bu nedenle «tüzel kişiliği bulunmayan adi ortaklık» adına konkordato talebinde (teklifinde) bulunamaz. Adi […]

Neden Konkordato?

Konkordato, Makaleler

Konkordato nedir? Borçlarını, vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu konkordato talep edebilir. Konkordato sermaye şirketi olsun olmasın bütün borçlular için geçerlidir. Konkordato iflas ertelemenin aksine sermaye şirketi olmayan (kolektif, komandit şirketler gibi) şirketler ve şahıslar için de uygulanabilir. Kısaca vadesi gelmiş borçlarını ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe ihtimali bulunan […]

Yakın Zamanda Konkordato İlan Eden Firmalar

Konkordato, Makaleler

Yakın Zamanda Konkordato İlan Eden Firmalar GİLAN Konkordato ilan tarihi: 03.09.2018 Türkiye’de mücevher alanında ön plana çıkan firmalardan biri olan Gilan, konkordato ilan etti. Firmanın üst düzey yöneticisi Osman Geylan neden konkordato ilan ettiklerinin detaylarını anlatı. 3 Eylül Pazartesi günü konkordato için başvurduklarını ifade eden Geylan, 5 Eylül Çarşamba günü de konkordato ilan ettiklerini dile […]

5 Maddede Konkordato Nedir

Konkordato

5 Maddede Konkordato Nedir? , Türkiye’de 10’dan fazla şirketin konkordato ilan etmesi ile konkordato nedir sorusu önem kazandı. Peki Konkordato nedir? Bu sorunun cevabını vermeye çalıştık. Konkordato Nedir? İflas anlaşması veya konkordato batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dahilinde ödemek için alacaklılarıyla yaptıkları anlaşmadır. 5 Maddede Konkordato Nedir? 1-Borçlu ile alacaklı arasında yapılan yeni bir […]

Konkordato nedir? Konkordato (iflas anlaşması) ilan edince ne olur?

Konkordato, Makaleler

Konkordato nedir? Konkordato (iflas anlaşması) ilan edince ne olur? ,İtalyanca “concordato” kelimesinden dilimize geçen ‘konkordato’nun Türkçe karşılığı “iflas anlaşması”dır. “Batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dahilinde ödemek için alacaklılarıyla yaptıkları anlaşma” anlamına gelen konkordato, ilk kez, Papalık makamıyla başka hükümetler arasında yapılan anlaşmalar için kullanılmıştır. Hukuk ve ekonomi literatüründe, batık durumunda, alacaklıların, alacaklarını belli bir […]