fbpx
Pazartesi, 1 Haziran, 2020
Kesin Mühlet Kararı Nedir

Konkordato’da Kesin Mühlet Kararı Nedir? Süresi Ne Kadardır?

Konkordato’da Kesin Mühlet Kararı Nedir? Süresi Ne Kadardır?,

Mahkeme, ‘kesin mühlet’ hakkındaki kararını geçici mühlet içinde verir (İİK. m. 289/I). ‘Kesin mühlet’ hakkında bir karar verilebilmesi için, mahkeme borçluyu ve varsa konkordato talep eden alacaklıyı duruşmaya davet eder.

Geçici komiser, duruşmadan önce yazılı raporunu sunar ve mahkemece gerekli görülürse, beyanı alınmak üzere duruşmada hazır
bulunur. Mahkeme yapacağı değerlendirmede, itiraz eden alacaklıların dilekçelerinde ileri sürdükleri itiraz sebeplerini de dikkate alır (İİK. m. 289/II).

‘Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması hâlinde borçluya bir yıllık ‘kesin mühlet’ verilir. Bu kararla birlikte mahkeme, yeni bir görevlendirme yapılmasını gerektiren bir durum olmadığı takdirde geçici komiser veya komiserlerin görevine devam etmesine karar verir ve dosyayı komisere tevdi eder’ (İİK. m. 289/III).

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

 

Konkordato İlan Et,İflas Etme

Ne Amaçla Hangi durumda Konkordato ilan edilir? 

Borçlarını vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan şirketler hacizlerden kurtulmak ve sonunda iflastan kurtulmak için konkordato talep edebilir. Bu tamamen yasal bir haktır.

 Konkordato ne sağlar?

Konkordato mühleti içinde, 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunundan doğan borçlar da dahil olmak üzere hiç bir icra takibi yapılamaz. Daha önce başlamış olan icra takipleri de durur.

Bankalar veya finans kurumlarından rehin karşılığı kullanılan krediler için de takip yapılabilir ancak konkordato sürecinde rehinli malların icra yoluyla satışı yapılamaz.

Ayrıca, Konkordato sürecinde borçlu firmaya karşı açılan alacak davaları gibi hukuk davaları ve idari davalarda durur.

Konkordato sürecinde, alacaklıların alacaklarına faiz işlemeyecektir. Ancak rehinli alacaklar için faiz işlemeye devam eder.

Böylelikle borçlu firmalara  konkordato süresince alacaklıların baskısı ve haciz tehdidi olmaksızın çalışabilme ve işlerini düzelebilme şansı tanınmış olur.

 

Geçici Konkordato Komiseri Kimdir?

Geçici Konkordato Komiseri Kimdir?, İİK. m. 287/III uyarınca «geçici mühlet kararı» veren mahkeme, ‘konkordatonun
başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığını yakından incelemesi’ amacı ile bir «geçici komiser» görevlendirir.
Mahkeme, alacaklı sayısı ve alacak miktarını dikkate alarak gerektiğinde üç komiser de görevlendirebilir.

“İflasın ertelenmesi” kurumundaki ‘kayyım’ ile benzerlik gösterdiği noktalar olsa da, “konkordato komiseri”nin yetki ve yükümlülükleri kanunda daha geniş ve kapsamlı olarak belirtilmiştir.

«Geçici konkordato mühleti kurumunun ihdasıyla daha ayrıntılı bir düzenleme yapılmaktadır. Geçici konkordato mühleti ile birlikte mahkemenin borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirlere karar vereceği ve konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla bir geçici konkordato komiseri atayacağı hükme bağlanmaktadır.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

 

Geçici Konkordato Mühleti Nedir, Ne Zaman Verilir

Geçici Konkordato Mühleti Nedir, Ne Zaman Verilir?

Geçici Konkordato Mühleti Nedir, Ne Zaman Verilir?,

a) Borçlunun konkordato talebi üzerine, İİK. m. 286’daki (7101 s.K. m. 14’deki) belgelerin eksiksiz olarak sunulmuş olduğunu tesbit eden mahkeme, derhal «geçici mühlet kararı» verir ve 297. maddenin ikinci fıkrasındaki hallerde dahil olmak üzere, borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alır (İİK. m. 287/I).

Bu düzenleme; ödeme güçlüğü içindeki borçluya süratle ‘geçici hukuki koruma’ sağlamaya yöneliktir. Daha önce bu ihtiyaç, ‘iflas erteleme talepleri’ üzerine verilen ihtiyati tedbir kararlarıyla karşılanmaya çalışılmaktaydı.

“Geçici mühlet” -herhangi bir kanun yolu öngörülmediğinden- doktrinde ‘süper geçici hukuki koruma’ şeklinde değerlendirilmiştir.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

 

maya çalışılmaktaydı…»

Konkordato Hangi Mahkemeden Talep Edilebilir

Konkordato Hangi Mahkemeden Talep Edilebilir?

Konkordato Hangi Mahkemeden Talep Edilebilir?, ‘Konkordatoda yetkili ve görevli mahkeme; iflâsa tâbi olan borçlu
için; ‘154 üncü maddenin birinci veya ikinci fıkrasında’ yazılı yerdeki, iflâsa tâbi olmayan borçlu için ‘yerleşim yerindeki’ asliye ticaret mahkemesidir’ (İİK. m. 285/III).

Maddenin eski şeklinde, konkordato talebinde bulunmak isteyen borçlu/alacaklı icra mahkemesine başvuruyordu (İİK. m.285/IV).

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

 

Kimler Konkordato Talebinde Bulunabilir

Kimler Konkordato Talebinde Bulunabilir?

Kimler Konkordato Talebinde Bulunabilir?, Hem borçlu (İİK. m. 285/I) ve hem de alacaklılar (İİK. m. 285/II) konkordato
talebinde bulunabilirler:
a) ‘İflâsa tabi olsun/olmasın tüm borçlular’ konkordato talebinde (teklifinde) bulunabilirler. Konkordato talebinde (teklifinde) bulunan borçluların «gerçek kişi» olması ya da «tüzel kişiliği»nin bulunması gerekir. Bu nedenle «tüzel kişiliği bulunmayan adi ortaklık» adına konkordato talebinde (teklifinde) bulunamaz.

Adi ortaklıkta ancak «ortaklar» konkordato talebinde (teklifinde) bulunabilirler. Bu durumda, konkordato koşullarının bulunup bulunmadığı, her ortak için ayrı ayrı araştırılır… Konkordatoda -iflâstan farklı olarak- konkordato hükümleri «tacir olmayan borçlular» hakkında da uygulanır ve tacir olmayan borçlular da alacaklıların haciz yolu ile yapacakları takiplerden kurtulmak için konkordato isteyebilirler.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

 

Neden Konkordato?

Konkordato nedir?

Borçlarını, vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu konkordato talep edebilir.

Konkordato sermaye şirketi olsun olmasın bütün borçlular için geçerlidir.
Konkordato iflas ertelemenin aksine sermaye şirketi olmayan (kolektif, komandit şirketler gibi) şirketler ve şahıslar için de uygulanabilir.

Kısaca vadesi gelmiş borçlarını ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe ihtimali bulunan bütün borçlular asliye ticaret mahkemesinden konkordato talep edebilirler.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

 

Yakın Zamanda Konkordato İlan Eden Firmalar

Yakın Zamanda Konkordato İlan Eden Firmalar

GİLAN

Konkordato ilan tarihi: 03.09.2018

Türkiye’de mücevher alanında ön plana çıkan firmalardan biri olan Gilan, konkordato ilan etti. Firmanın üst düzey yöneticisi Osman Geylan neden konkordato ilan ettiklerinin detaylarını anlatı. 3 Eylül Pazartesi günü konkordato için başvurduklarını ifade eden Geylan, 5 Eylül Çarşamba günü de konkordato ilan ettiklerini dile getirdi. Geylan, “İşimize odaklanabilmek için bunu yaptık, amacımız mevcut vadeleri uzatmak. Borçlu olduğumuz bankaların markamıza bakış açısı olumlu, böyle dönemler beraber hareket edilmesi gereken dönemler, Türkiye hedeflerine markalarıyla ulaşabilir” dedi.

gilan880_16_9_1536264917

HOTİÇ

Konkordato ilan tarihi: 31.08.2018

Türkiye’de 150 satış noktası bulunan, 80 yıllık ünlü ayakkabı markası Hotiç’de geçtiğimiz günlerde konkordato ilan etmişti. Hotiç CEO’su Alihan Hotiç’in yaptığı açıklamada şirketin son dönemde piyasadaki hareketlerden dolayı nakit sıkışıklığı çektiğini söylemişti.

hotic-son-1_16_9_1535797668

KESKİNOĞLU

Konkordato ilan tarihi: 12.06.2018

55 yıllık bir firma olan Keskinoğlu, nakit sıkışıklığı nedeniyle iflas erteleme yerine getirilen konkordato başvurusu yapmıştı. Şirket, neden olarak ise ticari faaliyetlerini devam ettirebilmek için bulunduğunu açıklamıştı. Konkordato süresi boyunca şirket yönetimindeki kişiler birçok mal varlığını satışa çıkardı. Tabi yaşanan bu sıkıntılar nedeniyle Keskinoğlu Şirketler Grubu  birçok işçinin de işine son verdi. Sozcu.com.tr Keskinoğlu’nun durumunu patronları Mehmet ve Fevzi Keskinoğlu’ndan dinlediklerini iki günlük bir yazı dizisinde okurlarına aktarmıştı.

tavuk-1_16_9_1528814736

 

REMOİL

Konkordato ilan tarihi: 02.08.2018

Yılda 300 milyon lira cirolu Türkiye genelinde bayileri bulunan akaryakıt dağıtım şirketi Remoil’de konkordato ilan etmişti. Remoil’in konkordato başvurusu İstanbul Anadolu Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Şirket, konkordatoya giden süreçte kısa vadeli banka kredilerindeki sorunlarla birlikte bankaların yeniden yapılandırma taleplerini sürüncemede bırakması da dikkat çekmişti.

2085865_770x443

MAKRO MARKET

Konkordato ilan ettiği tarih: 27.10.2017

Türkiye’nin en büyük market zincirleri arasında yer alan Makro Market, içine düştüğü mali sıkıntıyı aşamayınca konkordato talebinde bulunmuştu. Makro ve Uyum marketlerini bünyesinde bulunduran Makro Market A.Ş’nin Türkiye genelinde 253 mağazası bulunuyor. 6 bin 500 kişinin çalıştığı Makro’nun cirosu 1.7 milyar lira.

2111467_810x458

MENDO İÇ GİYİM

Konkordato ilan ettiği tarih: 07.09.2018

Tekstil sektöründeki geçmişi 40 yıla yakın olan Osman Alyüz, çoğunluk hissedarı olduğu Mendo İç Giyim Tekstil Pazarlama Ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Mendoğlu Çamaşırları Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Menpa Mağazacılık Pazarlama Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi için konkordato başvurusunda bulundu. Dava başvurusu İstanbul Anadolu 2. Asliye Mahkemesi’ne yapıldı. Mahkeme, yapılan başvuru sonrası, şirketleri hacizlere karşı korumaya alacak tedbir kararı verdi.

1035089081

DİZAYN BORU

Konkordato ilan ettiği tarih: 17.04.2018

Türkiye’nin en büyük üç plastik boru üreticisinden biri olan 300 milyon lira cirolu Dizayn Boru, içine girdiği mali darboğazı aşamayınca iflas ertelemenin yasaklanması sonrası hayata geçen yeni konkordato yasası kapsamında mahkemeye başvuruda bulunmuştu. Başvuruda, şirketin hacizlere karşı korumaya alınması talep edilmişti.

5ade320567b0a912f4f7391c

EURONET CAR RENTAL 

Konkordato ilan ettiği tarih: 20.08.2018

Araç kiralama sektörünün devlerinden Euronet Car Rental’da konkordato ilan eden firmalara arasında… Araç kiralama sektörünün devlerinden  yaşadığı mali sıkıntıyı aşamayınca mahkemeye başvurmuştu. Hacizlere karşı koruma talep eden şirketin konkordato davasında tedbir kararı çıktı. Euronet Car Rental 20 yıla yakın bir süreden beri faaliyet gösteriyor.

shutterstock_108289865-kopya-1

AKER İNŞAAT

Konkordato ilan ettiği tarih: 31.07. 2018

Yarım asra yakın bir süredir faaliyet gösteren Ankara merkezli Aker İnşaat AŞ mali darboğaza girmişti. Şirket hacizlere karşı koruma talep etti. ve mahkeme şirket faaliyetlerinin denetimi için konkordato komiseri heyeti atamıştı. Aker İnşaat Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato davası açtı.

insaat-magdurlari_16_9_1530879666

OM- AR TEKSTİL

Konkordato ilan ettiği tarih: 30.07.2018

Tekstil sektöründe çeyrek asırdan beri faaliyet gösteren Om-Ar Tekstil, mali sorunları aşmakta güçlük çekince mahkemeden konkordato talebinde bulunmuştu. Om-Ar Tekstil İnşaat AŞ, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesine konkordato davası açtı.

1330429

NALPAS GIDA

Konkordato ilan ettiği tarih: 13.07.2018

Kayseri’de 4 kuşaktır faaliyet gösteren Nalpaş Gıda’da mali açıdan darboğaza girdi. Mahkemeye başvuran şirket hacizlere karşı koruma istemişti. Mahkeme, şirkete yönelik tedbir kararı vererek geçici konkordato komiseri heyeti atamıştı.

slaytresim8

EFECAN TEKSTİL

Konkordato ilan ettiği tarih: 17.07.2018

Otel tekstil ürünleri üreticisi Efecan Tekstil yaşadığı mali sıkıntıyı aşamayınca mahkemeye başvurmuştu. Hacizlere karşı koruma talep eden şirkete tedbir kararı verildi ve iki kişilik geçici konkordato komiseri heyeti atandı.

shutterstock_329590220

SMACH GIDA

Konkordato ilan ettiği tarih: 05.07.2018

Manisa merkezli, dondurma makinesi imalatı ve satışı yapan Smach, mali sıkıntıları aşamayınca konkordato başvurusunda bulunmuştu. Manisa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın duruşması 5 Temmuz’da yapıldı. Mahkeme şirket hakkında tedbir kararı verdi. Bu kararla birlikte şirket, hacizlere karşı korumaya alınmış oldu.

content_img_box_2
5 Maddede Konkordato Nedir?

5 Maddede Konkordato Nedir

5 Maddede Konkordato Nedir? , Türkiye’de 10’dan fazla şirketin konkordato ilan etmesi ile konkordato nedir sorusu önem kazandı. Peki Konkordato nedir? Bu sorunun cevabını vermeye çalıştık.

Konkordato Nedir?

İflas anlaşması veya konkordato batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dahilinde ödemek için alacaklılarıyla yaptıkları anlaşmadır.

5 Maddede Konkordato Nedir?

1-Borçlu ile alacaklı arasında yapılan yeni bir anlaşma

2-Konkordato sisteminde borçlu olan firma borçlarını belirlenen sürede ödemeye devam eder.

3-Konkordato projesini inceleyen icra mahkemesi ,borçlunun gerekli şartları taşıdığı kanısına varırsa ,borçluya iki aylık bir konkordato süresi verir.Bu süre içerisinde borçlarının %50’sini ödemek gerekir.

4-Yeni sistemde firmanın iflas kararına en çok  alacaklı olan firma karar verir.

5-Hakimler ve Savcılar Kurulu,iflas ve konkordato konusunda uzman asliye ticaret mahkemesini ,iki hafta içerisinde belirler.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

 

Konkordato nedir? Konkordato (iflas anlaşması) ilan edince ne olur?

Konkordato nedir? Konkordato (iflas anlaşması) ilan edince ne olur? ,İtalyanca “concordato” kelimesinden dilimize geçen ‘konkordato’nun Türkçe karşılığı “iflas anlaşması”dır. “Batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dahilinde ödemek için alacaklılarıyla yaptıkları anlaşma” anlamına gelen konkordato, ilk kez, Papalık makamıyla başka hükümetler arasında yapılan anlaşmalar için kullanılmıştır.

Hukuk ve ekonomi literatüründe, batık durumunda, alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları için aralarında yaptıkları sözleşme anlamında kullanılan komkordato (iflas anlaşması), borçlunun, alacaklılarının üçte ikisiyle anlaşarak borçlarının en az yarısını ödemesi ve kalanını da ödeme planına bağlamasıdır.

Ticaret mahkemesinin onayladığı bu anlaşmada alacaklılar, alacaklarının belli bir bölümünden feragat eder veya vadesi gelmiş borçların vadesini uzatabilirler.

Konkordato Başvurusu Nereye, Nasıl Yapılır?

Mali durumu bozularak ödeme gücünü kaybetmiş ve konkordato hükümlerinden faydalanmak isteyen borçlu, Asliye Ticaret Mahkemesine başvurur. Konkordato sürecinde borçlarını ödeyebileceği durumu gösteren projesini ve ayrıntılı bilançosunu veren borçlunun teklifi, konkordato süresi verilebilmesi için uygun şartlarının olup olmadığı araştırılıp incelenir. Borçlunun varlıklarının, borçların en az yüzde 50’sini karşılamaya yetip yetmeyeceği ve borçlunun teklifinin varlıklarıyla uygun olup olmadığını tespit etmek için İcra Tetkik Mercii bilirkişiye başvurur.

Konkordato Süreci Nasıl İşler?

Tetkik Mercii bilirkişinin yapacağı inceleme sonucunda;

– Borçlunun konkordato süresi verilmesi için gereken şartları taşımadığı sonucuna varılırsa konkordato başvurusu reddedilir.

– Borçlunun gerekli şartları taşıdığı sonucuna varılırsa, borçluya konkordato süreci tayin edilir ve komiser atanır.

– Konkordato projesini inceleyen Tetkik Mercii, borçlunun teklifinin gerekli şartları taşıdığı kanısına varılırsa, borçluya iki aylık bir konkordato süresi verir.

– Süre, kararın verildiği tarihten itibaren işler ve takip eden ikinci ayın aynı gününde biter.

– Konkordato komiseri, bu süre içerisinde rapor ve konkordato dosyası hazırlayarak mahkemeye verilmek üzere icra dairesine teslim eder. Rapor üzerine Ticaret Mahkemesi, konkordatonun tasdik edilip edilmeyeceği hakkında inceleme yapmaya başlar.

Konkordato Başvurusu Nereye, Nasıl Yapılır?

 

Konkordato sürecinin amaçları, verilen süre içerisinde borçlunun teklif ettiği konkordatonun alacaklılar tarafından incelenmesi ve mahkemece kabulü için zaman tanınmasıdır.

Konkordato sürecine giren borçluya icra takibi yapılamaz, sürenin verilmesinden önce başlanmış takipler durur. Yapılan her türlü takip işlemi geçersizdir, konkordatonun re’sen dikkate alınması gerekir.

Ancak borçlu aleyhine rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapılabilir veya daha önce başlamış olan rehin takiplerine devam edilebilir.

İcra ve İflas Kanunu 206. maddesinin 1. sırasında yazılı alacaklılar (Hizmetçi ücretleri, müstahdem ücretleri, cenaze masrafları, nafaka alacakları, işçi ihbar ve kıdem tazminatları) mühlet süresince takip yapabilir veya başlamış olan takiplerine devam edebilirler.

Konusu, şahıs varlığı hakkı olan veya borçlunun malvarlığı ile ilgili olmayan ilamlı takipler devam edebilir.

Konkordato sürecinde borçlu aleyhine dava açılabilir ve ihtiyati tedbir kararı alınabilir.

Konkordato Sürecinde Neler Yapılabilir Neler Yapılamaz?

Borçlu, konkordato süreci boyunca malları üzerinde tasarruf yetkisine sahiptir. Fakat bu yetkinin kullanılması, konkordato komiserinin denetimindedir. Borçlu, süreç içinde komiserin denetiminde işlerini yapmaya devem eder. Ancak, konkordato süresinin ilanından sonra borçlunun bazı işlemleri yapması kesinlikle yasaklanmıştır. Bunlar;

– Mallarını rehnetmek,

– Gayri menkullerini satmak ve gayri menkulleri üzerinde ayni hak tesis etmek,

– Kefil olmak,

– İvazsız tasarruflarda bulunmak (bağışlama, ariyet gibi).

Vergi Mükellefi Savunucuları