fbpx

VERGİ TEVKİFATI YAPILMASI

Vergi Tarhında Ön İşlemler

Vergi Denetimi Vergi denetimi, hazırlık işlemleri olarak nitelendirilir. Bu işlemler özünde esas idari kararların alınmasını sağlayan usul kuralları mahiyetinde olup; idare bu kuralları uygulamak konusunda bağlı yetkiye sahiptir. VUK vergi idaresine 4 tür denetim yetkisi tanımıştır; 1.Yoklama 2.Vergi İncelemesi 3.Arama 4.Bilgi Toplama 1. Yoklama Yoklamadan maksat, mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddî olayları, kayıtları ve mevzuları […]

Paylaş:

KDV Tevkifatının Yapılmaması veya Eksik Yapılması Hallerinde Karşılaşması Muhtemel Müeyyideler

1-GİRİŞ:  Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 9’uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca; mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir. Maliye Bakanlığı zikredilen kanuni düzenlemeye istinaden bazı mal teslimi ve hizmet […]

Paylaş: