VERGİ TEVKİFATI YAPILMASI

Vergi Tarhında Ön İşlemler

İTİRAZIN REDDİ, VERGİ TEVKİFATI YAPILMASI

Vergi Denetimi Vergi denetimi, hazırlık işlemleri olarak nitelendirilir. Bu işlemler özünde esas idari kararların alınmasını sağlayan usul kuralları mahiyetinde olup; idare bu kuralları uygulamak konusunda bağlı yetkiye sahiptir. VUK vergi idaresine 4 tür denetim yetkisi tanımıştır; 1.Yoklama 2.Vergi İncelemesi 3.Arama 4.Bilgi Toplama 1. Yoklama Yoklamadan maksat, mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddî olayları, kayıtları ve mevzuları […]