VERGİ SORUMLULUĞU YÜKLENMESİ

Vergi Sorumluluğu Türleri Hakkında Bilgi

İTİRAZIN REDDİ, KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞUNU AŞAN BİR İŞLEMİN UYGULANMASI, Makaleler, VERGİ SORUMLULUĞU YÜKLENMESİ

Vergi Sorumluluğu Türleri Hakkında Bilgi a- Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu Vergi hukukunda kanuni temsilcilerin sorumluluğu iki ayrı kanunda dözenlenmiştir. İlk düzenleme, Vergi Usul Kanunu’nun “kanuni temsilcilerin ödevi” kenar başlıklı 10’uncu maddesinde; diğer düzenleme ise, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un “kanuni temsilcilerin sorumluluğu” kenar başlıklı mükerrer 35’inci maddesinde yer almaktadır. aa- Vergi Usul Kanunu’nun […]