fbpx

ÜST MAKAMLARA İTİRAZ

Vergi Davalarında Üst Makama Başvuru Yolu

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Tarih        : 18.10.2006 Esas No   : 2006/75 Karar No  : 2006/300 VUK Md. 116 VERGİ DAVALARINDA ÜST MAKAMA BAŞVURU YOLU Vergi davalarında, 2577 sayılı Kanun’un 11. maddesinde yer alan “üst makamlar başvuru” yolunun kullanılma olanağı olmadığı hk. İstemin Özeti: (…) Limited Şirketinin 2001 yılına ait yasal defter ve belgelerinin incelenmesi sonucu, davacının bu şirkete […]

Vergi Davalarında Üst Makama Başvuru Yolu

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Tarih        : 18.10.2006 Esas No   : 2006/75 Karar No  : 2006/300 VUK Md. 116 VERGİ DAVALARINDA ÜST MAKAMA BAŞVURU YOLU Vergi davalarında, 2577 sayılı Kanun’un 11. maddesinde yer alan “üst makamlar başvuru” yolunun kullanılma olanağı olmadığı hk. İstemin Özeti: (…) Limited Şirketinin 2001 yılına ait yasal defter ve belgelerinin incelenmesi sonucu, davacının bu şirkete […]

Dilekçe Hakkı ve İdari İtiraz Merciine Başvurular

Dilekçe, en basit tanımıyla gerçek ve tüzel kişilerin dilek, istem, bilgi veya şikâyetlerin kısa veya ayrıntılı biçimde ifade bulduğu metni içerir mektup veya yazılı iletişim aracıdır. Sözlük anlamıyla dilekçe, bir isteği bildirmek, bir şikâyeti duyurmak veya herhangi bir konuda bilgi vermek amacıyla resmi veya özel kurum ve kuruluşlara yazılan resmî yazıdır. Yaşadığımız dünyada ve toplumda, toplumsal yaşamın bir gereği […]