TEMİNATIN PARAYA ÇEVRİLMESİ

Teminatın Paraya Çevrilmesi veya Teminatın Serbest Bırakılması

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, TEMİNATIN PARAYA ÇEVRİLMESİ

Karşılığında teminat gösterilmiş olan amme alacağı, vadesinde ödenmediği takdirde borcun 7 gün içinde ödenmesi, aksi halde teminatın paraya çevrileceği veya diğer şekillerle cebren tahsile devam olunacağı borçluya borca karşılık teminat olarak şahsi kefil gösterilmiş ise ayrıca kefile alma haberli bir yazı ile vergi dairelerince bildirilmektedir. Borç ödenmemişse teminatın türü ve miktarına göre; – Para gelir […]

Teminat Hükmünde Olan Eşyalar

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, TEMİNATIN PARAYA ÇEVRİLMESİ

6183 sayılı Kanunun 12 inci maddesine göre bar, otel, han, pansiyon, çalgılı yerler, sinemalar, oyun ve dans yerleri, birahane, meyhane, genelevler içerisinde bulunan eşya ve malzeme hakkında bu müesseselerin işletilmesinden doğan amme borçlarına karşı teminat hükmündedir. Bu yönüyle bahsi geçen işyeri içerisinde bulunan mallar hakkında aynı Kanunun 21 inci maddesine göre rehin hakkı tesis edilmiş […]

Vergi Hukukunda Teminat Uygulaması

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, TEMİNAT İSTENMESİ, TEMİNATIN PARAYA ÇEVRİLMESİ

I- GİRİŞ Vergi hukukunda teminat ve teminatın değerlenmesi ile ilgili hususlar 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 10 ve 11 maddesinde düzenlenmiştir. Bu makalemizde, vergi hukukunda teminat olarak gösterilecek değerlerin neler olduğu, kimlerin hangi durumlarda teminat isteyebileceği ve teminat işlemlerinde neler yapılacağı ile teminatın paraya çevrilmesi ve teminatın çözümünün (teminatın serbest bırakılmasının) nasıl […]

Vergi Dairelerine Önceden Verilmiş Teminatların Takasının Mümkün Olabilirliği

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, TEMİNAT İSTENMESİ, TEMİNATIN PARAYA ÇEVRİLMESİ

I-GENEL BİLGİLER Vergi daireleri, borçlu mükelleflerin teminatlarının çözümünde veya teminatların değiştirilmesinde genellikle çok ağır hareket etmekte ve bu konulardaki mükellef taleplerini genellikle geri çevirmektedirler. Özellikle teminat çözümünde mükelleflerden Türkiye’nin hiçbir yerinde hiçbir vergi dairesine borcunun olmadığına ilişkin belge, yazı ve araştırma yollarını kullanmaktadırlar. Mükellefin borçlarının önemli bir kısmını ödemesi durumunda, yapılan ödemelerin toplam borç nispetine […]