MENKUL MAL HACİZLERİ

Vergi Borcundan Dolayı Haczedilemeyecek Menkul ve Gayrimenkuller

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, GAYRİMENKÜL MAL HACİZLERİ, HACİZ, MENKUL MAL HACİZLERİ

Vergi Borcundan Dolayı Haczedilemeyecek Menkul ve Gayrimenkuller 6183 sayılı yasanın 70. maddesinde haczedilemeyecek mallar 13 madde halinde sıralanmıştır. 71.madde hükmünde ise kısmen haczedilemeyen gelirler belirtilmiştir. 73 ve 74 madde hükümlerinde ise haczin sonuçları ve paraya çevirme konularına yer verilmiştir. Uygulamada vergi borcu nedeni ile emekli maaşları, amme borçlusunun haline münasip bir tek sosyal konutu haczedilmemektedir. […]

Hangi Belgeye İstinaden Haciz Yapılır?

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, GAYRİMENKÜL MAL HACİZLERİ, HACİZ, MENKUL MAL HACİZLERİ

6183 sayılı Kanunun 77 nci maddesinde, her türlü menkul malların; cins ve türleri, özellikleri, işaretleri, sayı ve miktarları ve tahmin edilen değerlerinin, haciz tutanağında  tespit edilerek haciz olunacağı düzenlenmiştir. 6183 sayılı Kanunun “Haciz sırasında bulunacaklar ve haciz zaptı” başlıklı 78 inci maddesinde, “Haciz sırasında borçlu veya zilyet veya bunların; vekilleri, işçi, müstahdem veya aileleri efradından […]

Hangi Mallar Haczedilemez ?

E-HACİZ, EMEKLİ MAAŞLARINA HACİZ, GAYRİMENKÜL MAL HACİZLERİ, HACİZ, MENKUL MAL HACİZLERİ

6183 sayılı yasanın 70. Maddesinde haczedilemeyecek mallar maddeler halinde sıralanmıştır. Uygulamada vergi borcu nedeni ile emekli maaşları, amme borçlusunun haline münasip bir tek sosyal konutu haczedilmemektedir. Buna göre; 1- Devlet malları ile hususi, kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar. 2-Borçlunun şahsı ve mesleği için gerekli elbise ve eşyası ile, borçlu ve ailesine gerekli olan yatak takımları […]

Vergi Borcundan Dolayı Haczedilemeyecek Menkul ve Gayrimenkuller

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, GAYRİMENKÜL MAL HACİZLERİ, HACİZ, MENKUL MAL HACİZLERİ

6183 sayılı yasanın 70. Maddesinde haczedilemeyecek mallar 13 madde halinde sıralanmıştır. 71. Madde hükmünde ise kısmen haczedilemeyen gelirler belirtilmiştir. 73 ve 74 madde hükümlerinde ise haczin sonuçları ve paraya çevirme konularına yer verilmiştir. Uygulamada vergi borcu nedeni ile emekli maaşları, amme borçlusunun haline münasip bir tek sosyal konutu haczedilmemektedir. Bunun dışında 6183 sayılı yasanın 70. […]

Tüm Yönleriyle Haciz Uygulama Sürecine Genel Bir Bakış

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, E-HACİZ, EMEKLİ MAAŞLARINA HACİZ, GAYRİMENKÜL MAL HACİZLERİ, HACİZ, İHTİYATİ HACİZ, MENKUL MAL HACİZLERİ

Giriş Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre Haciz “ Bir alacağın ödenmesi için borçlunun parasına, aylığına veya malına icra dairesi tarafından el konulmasıdır.”  Şeklinde ifade edilmektedir. Devlet tarafından gerçekleştirilen kamu hizmetlerinin finansmanı kamusal nitelikli alacaklardan karşılanmaktadır. Devlet, kendisinin alacaklı olduğu her türlü vergiyi zamanında ve eksiksiz olarak toplaması tüm kamunun yararınadır. Bu sebepten kamu alacağının özel […]

Vergi Borcundan Dolayı Haczedilemeyecek Mallar Nelerdir?

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, E-HACİZ, EMEKLİ MAAŞLARINA HACİZ, GAYRİMENKÜL MAL HACİZLERİ, HACİZ, MENKUL MAL HACİZLERİ

6183 sayılı yasanın 70. Maddesinde haczedilemeyecek mallar 13 madde halinde sıralanmıştır. 71. Madde hükmünde ise kısmen haczedilemeyen gelirler belirtilmiştir. 73 ve 74 madde hükümlerinde ise haczin sonuçları ve paraya çevirme konularına yer verilmiştir. Uygulamada vergi borcu nedeni ile emekli maaşları, amme borçlusunun haline münasip bir tek sosyal konutu haczedilmemektedir. Bunun dışında 6183 sayılı yasanın 70. […]