E-HACİZ

Dört Ayrı Banka Hesabına Konulan E-Haciz İçin Vergi Yargısına Müracaat

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, E-HACİZ, HACİZ

Dört Ayrı Banka Hesabına Konulan E-Haciz İçin Vergi Yargısına Müracaat,2577 sayılı İYUK md. 5 hükmünde her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılması ilkesi benimsenmiştir. Aralarında maddi veya hukuki açıdan bağlılık ya da neden – sonuç ilişkisi bulunan birden çok işleme karşı ise tek dilekçe ile dava açılabilmektedir. Özellikle, usul ekonomisi yönünden açılan davanın mümkün […]

Vergi Borcundan Dolayı Bankalardaki “0” (Sıfır) Bakiyeli Hesaplara Elektronik Haciz Uygulanamaz

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, E-HACİZ, HACİZ

Vergi Borcundan Dolayı Bankalardaki “0” (Sıfır) Bakiyeli Hesaplara Elektronik Haciz Uygulanamaz, Vergi daireleri tarafından, mükellefin borçlu olduğu gerekçesi ile Türkiye çapında bütün kamu ve özel bankalar nezdinde mevcut hesaplarına e-haciz uygulanmaktadır. Uygulanan e-haciz sürekli ve kalıcı bir e-haciz şeklini almaktadır. Hiçbir vergi haczi sonsuza kadar devam etmez. Haciz edilen menkul veya gayrimenkuller bir şekilde tasfiye […]

E-Hacizden Kurtulma Yolu Nedir?

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, E-HACİZ, HACİZ

E-Hacizden Kurtulma Yolu Nedir? Kesinleşen ve ödenebilir safhaya gelen bir kamu borcu hakkında ödeme emri tebliğ edilmeden bu konuda mükellefin banka hesaplarına elektronik haciz uygulanamaz. Kendisine ödeme emri tebliğ edilen amme borçlusu bu borcuna karşılık   gün içinde ödeme yapabilir. Hata veya yanılma var ise düzeltilmesini talep edebilir. Bu durumda yine mükellef yürütmeyi durdurma kararı aldırarak e-haczi kaldırabilir. Taksitlendirme yaptırabilir […]

E-Haciz Nedir?

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, E-HACİZ, HACİZ

Elektronik haciz uygulaması, 6183 sayılı yasanın 62. maddesine eklenen hüküm gereğince ve yine aynı yasanın 79. maddesi hükmü gereğince borçlu mükelleflerle ilgili bunların banka hesaplarına uygulanan bir haciz yöntemidir. İletişim: Mükellef Hattı ►0850 304 94 41 Genel Başkan ► 0533 734 46 42 Adres ► Genel Merkez Adresi: Hacı Halil Mahallesi Kızılay Caddesi 1201/2 Sok. […]

E-Haciz Kalkınca Ne Zaman Banka Hesapları Açılır ?

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, E-HACİZ, HACİZ

E-Haciz Kalkınca Ne Zaman Banka Hesapları Açılır ?  sorusu çok önemli bir sorudur örnek olarak vergi dairesine olan borcunuzu ödemediniz ve bankadaki hesaplarınıza e haciz bloke uygulandı. Öncelikle haczi koyan vergi dairesine gitmeniz gerekir.Ödeme yaparak haczin kaldırılmasını isteyebilirsiniz .Vergi dairesi müdürü haczi kaldırır. Veya ödeme yapmadan dava yoluna gitmeniz durumu da mevcuttur.Bu yolu da unutmayın. […]

E-haciz Nedir ?

E-HACİZ, HACİZ

E-haciz Nedir ? , 6183 sayılı AATUHK’nun 79. maddesi 8/4/2006 tarih ve 26133 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5479 sayılı yasanın 5. maddesi ile değişikliğe uğramış ve yeni hükme göre Maliye Bakanlığı “haciz konusunda ” önemli yetkilerle donatılmış bulunmaktadır. Buna göre AATUHK’nun 440 sayılı genel tebliği hükmü uyarınca idare vergi borcu bulunan mükelleflerin herhangi bir yerde, […]

E-Haciz Uygulamaları İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati Haciz Durumunda Nasıl Yapılmaktadır?

E-HACİZ, HACİZ

E-Haciz Uygulamaları İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati Haciz Durumunda Nasıl Yapılmaktadır? , devam etmekte olan vergi incelemeleri ile ilgili olarak inceleme elemanı belli koşulların varlığı halinde ilk belirlemelere göre mükelleften ihtiyaten teminat isteyebilir. Bu uygulamalar vergi incelemesi tamamlandıktan sonra yapılamaz. Ancak inceleme bitmeden ve 6183 sayılı kanunun 9 ve 13. maddelerine temas eden bir durumun mevcudiyeti […]

Elektronik Hacizden En Hafif Zarar İle Nasıl Kurtulabilirim?

E-HACİZ, HACİZ

Elektronik Hacizden En Hafif Zarar İle Nasıl Kurtulabilirim? ,kendisine e-haciz uygulanan mükellefler bu durumu öğrenir öğrenmez hemen ilgili bankaya  dilekçe ile başvurup e-hacizlerini sonlandırmaları gerekir. Uygulamada yapılan bir diğer hata da şudur: vergi incelemesi neticelendikten sonra mükellefe idare ihtiyati haciz ve tahakkuk kararı alıp, bu kararı hemen uygulamak için bankalara yazı yazarak haciz işlemlerini başlatmaktadırlar. […]

Mükelleflere Uyarı! Maliyeden Günlük e-Haciz Kotası

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, E-HACİZ, HACİZ

Mükelleflere Uyarı! Maliyeden Günlük e-Haciz Kotası Yeni yılın bu ilk günlerinde, vergi dairelerinde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Her vergi dairesine kayıtlı mükellef sayısına göre, günlük e-haciz uygulaması hedefi verilmiş ve vergi daireleri de bu hedeflere ulaşmak için gece gündüz mükelleflere e-haciz uygulaması yapıyor. e-Haciz uygulaması artık vergi dairelerine günlük e-haciz hedefi koyacak kadar ciddiye alınarak […]

E Hacizden Kurtulmanın Yolu Var Mıdır?

6183 SAYILI YASAYA GÖRE VERGİ DAVALARI, E-HACİZ, HACİZ

Kesinleşen ve  ödenebilir safhaya gelen bir kamu borcu hakkında ödeme emri tebliğ edilmeden  bu konuda  mükellefin banka hesaplarına elektronik  haciz uygulanamaz. Kendisine ödeme emri tebliğ edilen amme borçlusu bu  borcuna karşılık  7 gün içinde ödeme yapabilir. Hata Veya yanılma var ise düzeltilmesini talep edebilir. Bu Durumda yine mükellef yürütmeyi durdurma kararı aldırarak e haczi kaldırabilir […]