fbpx

Makaleler

Kira Gelirini Beyan Etmeyi Unutmayın!

Kira Gelirini Beyan Etmeyi Unutmayın! ,  2017 yılı kira gelirlerinin beyanı için 26 Mart son gün.

Elde edilen kira gelirlerinde istisna haricinde yüzde 15 götürü gider düşme imkanı var. Ayrıca elde ettiğiniz kira gelirinizi beyan ederken gerçek gider yöntemini seçtiğinizde vergi ödemekten kurtulabilirsiniz.

NELER GİDER YAZILABİLİR?

Gerçek gider yöntemini seçmeniz halinde, kira geliri elde ettiğiniz gayrimenkul için ödenen;

• Sigorta masrafları, amortismanlar, bakım, onarım vb. masrafları,

• Emlak vergisi, resim, harç, harcamalara katılma payı, şerefiyeler,

• Gayrimenkulün idaresi ile ilgili giderler, aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,

• Konutlarda, (sadece bir konut için) konutun satın alma tarihini takip itibaren 5 yıl süreyle, konutun satın alınma bedelinin yüzde 5’i

• Gayrimenkul alınırken kullanılan kredi için ödenen faizler,

• İkamet edilen başka bir konut için ödenen kiralar,

gider olarak indirilebiliyor.

YAZLIK EVİNİ KİRAYA VERENLER

2017 yılında yazlıklarını kiraya verenlerin, elde ettikleri kiranın tutarı, 3.900 lirayı aşmışsa beyan edilmesi gerekiyor. İstisna sınırı aşılmamışsa beyanname verilmeyecek.

İNTİFA HAKKI SAHİBİNİN KİRA GELİRİ

Başkalarına ait bir eşya veya mal varlığı üzerinde belli bir kişiye tam yararlanma olanağı sağlayan, ancak mülkiyet devrini kapsamayan, diğer deyişle mülkiyetin mal sahibinde kalması kaydıyla kullanma hakkının bir başka kişiye devrini esas alan intifa hakkı, gelir vergisi açısından özellikli bir durum.

İntifa hakkı sahibi, söz konusu gayrimenkulü kiralarsa, elde ettiği gelir için gelir vergisi mükellefiyeti oluyor ve kira gelirine ilişkin esaslar uygulanıyor.

BEYAN DIŞI BIRAKILAN KİRALAR

Vergide zamanaşımı süresi 5 yıl. Vergi dairesi elemanlarının beyan edilmeyen ya da eksik beyan edilen kira gelirlerini tespit etmesi halinde, geriye dönük 5 yılın kira gelirlerine ilişkin vergiler cezalı olarak istenebilir.

Geçmiş yıl kira gelirlerini beyan etmeyenlerin, Vergi Usul Kanunu’nun 371. maddesine göre, pişmanlık yolu ile beyan etmeleri mümkün.

Kiraların tahsili ve beyanıyla ilgili özellikli durumlar var. En çok merak edilen konular arasında da peşin ya da geç tahsil edilen kira gelirlerinin nasıl beyan edileceği geliyor.

GEÇMİŞ YILLARIN KİRASI

Geçmiş yıllara ait olan kiranın sonradan tahsil edilmesi durumunda, kira tahsil edildiği yılın geliri sayılıyor. Gelecek yılların peşin olarak tahsil edilen kiraları ise ait olduğu yılın geliri olarak kabul ediliyor. Örneğin, 2015 yılına ait olan kiralar, 2017 yılında tahsil edilmişse, 2017 yılının geliri sayılacak ve Mart ayında beyan edilecek.

PEŞİN TAHSİL EDİLEN KİRALAR

Bazı durumlarda da gelecek yılların kirası, kiracı tarafından peşin olarak ödeniyor. Bu halde tahsil edilen kira geliri, ilgili yılın geliri sayılacak.Örneğin, 2018 yılına ait olan kiralar, 2017 yılında tahsil edilmişse, 2017 yılının geliri olarak ilgili beyan döneminde beyan edilecek.

KİRANIN AYNİ OLARAK TAHSİL EDİLMESİ

Kiranın ayni (nakit değil de mal ile) olarak alınması halinde, tahsil edilen kiralar Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre emsal bedeli ile paraya çevrilerek duruma göre beyan edilmesi gerekiyor.

Kaynak:Dr. Cem Barlas Arslan

OnlineSavunucu ile vergi problemlerinden kurtulan binlerce mükellef arasın katılın!

Uygulamayı İndirin!

Google Play: https://goo.gl/qHo4fv 
App Store: https://goo.gl/vYTqCU
Site: https://www.onlinesavunucu.com/

 

VERGİ MÜKELLEFİ SAVUNUCULARI DERNEĞİ
Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Detaylı Bilgi İçin: 0850 304 95 42 veya 0216 606 08 10