fbpx

Kimler Konkordato Talebinde Bulunabilir?

Kimler Konkordato Talebinde Bulunabilir?, Hem borçlu (İİK. m. 285/I) ve hem de alacaklılar (İİK. m. 285/II) konkordato
talebinde bulunabilirler:
a) ‘İflâsa tabi olsun/olmasın tüm borçlular’ konkordato talebinde (teklifinde) bulunabilirler. Konkordato talebinde (teklifinde) bulunan borçluların «gerçek kişi» olması ya da «tüzel kişiliği»nin bulunması gerekir. Bu nedenle «tüzel kişiliği bulunmayan adi ortaklık» adına konkordato talebinde (teklifinde) bulunamaz.

Adi ortaklıkta ancak «ortaklar» konkordato talebinde (teklifinde) bulunabilirler. Bu durumda, konkordato koşullarının bulunup bulunmadığı, her ortak için ayrı ayrı araştırılır… Konkordatoda -iflâstan farklı olarak- konkordato hükümleri «tacir olmayan borçlular» hakkında da uygulanır ve tacir olmayan borçlular da alacaklıların haciz yolu ile yapacakları takiplerden kurtulmak için konkordato isteyebilirler.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

 

VERGİ MÜKELLEFİ SAVUNUCULARI DERNEĞİ
Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Detaylı Bilgi İçin: 0850 304 95 42 veya 0216 606 08 10