Kimler Amme Borçlusudur?

6183 sayılı AATUHK’nun açıkladığı amme borçlusu kavramı vergi ödevi ile ilgili hükümlendirilen gerçek veya tüzel kişileri kapsamaktadır. Bu nedenle, 6183 sayılı kanuna göre amme borçlusu kavramı geniş bir kavram olup, amme alacağını ödemek zorunda olan gerçek ve tüzel kişileri ve bunların kanuni temsilci veya mirasçılarını ve vergi mükelleflerini, vergi sorumlularını, kefili ve yabancı şahıs ve kurumların mümessillerini kapsamaktadır.

Vergi hukuku açısından kamu borçlusu kavramının mükellef ve vergi sorumlusu haricinde kalanlar yönünden ayrıştırılması gerekecektir. 6183 sayılı yasaya göre tanımlanan amme borçlusu kavramı içinde daha geniş anlamda ikincil amme borçluları da yer almaktadır. İkincil amme borçluları asıl mükelleften başka mükellef yerine geçen vergi sorumlusu olarak borçlu olabilmektedir. Bazı hallerde kendisine haciz bildirisi tebliğ edilen üçüncü şahıslar bile amme borçlusu gibi takip edilebilmektedirler.(1)

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.