Kaçakçılık Suçları ve Naylon Fatura İhtilafları

Sahte belge Vergi Usul Kanununun 359.maddesinde şöyle tanımlanmıştır. “Sahte belge, gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belgedir.”

Türk Ceza Kanununda sahtekarlık suçlarının konusunu oluşturan belgelerde sahtecilik ‘’Resmi evrakta sahtecilik‘’ ve ‘’hususi evrakta sahtecilik‘’ ayrımı yapılarak işlenmektedir.Hususi evrakta sahtecilikte, belgenin düzenlenmesi yanında önemli olan, belgenin kullanılması olmakta ve suçun unsuru sayılmaktadır.Oysa VUK’da böyle bir ayrım yapılmamıştır.Anılan kanunda sahte veya yanıltıcı belge olarak düzenlenmesi de kaçakçılık suçunu meydana getirmektedir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu bir kararında sahte veya muhteviyatı ile yanıltıcı belgenin tanımını şöyle yapmıştır. ‘’ Sahte belge ; gerçek bilgileri kapsamayacak biçimde düzenlenen belge demektir. ‘’

Yanıltıcı belge Vergi Usul Kanununun 359.maddesinde şöyle tanımlanmıştır. “Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge ; gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belgedir.”

28 seri numaralı KDV genel tebliğinde ; hangi tür belgelerin ‘’ sahte ‘’ olabileceği hususu belirtilmiştir.Buna göre ; — Bir mal hareketi veya hizmet söz konusu olmadığı halde düzenlenen belgeler, — Belge düzenleme yetkisi bulunmayanlar tarafından düzenlenen belgeler, — Başkası adına bastırılıp kullanılan belgeler, sahte belge olarak kabul edilmektedir.

Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge ile sahte belge arasında fark vardır.Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeler, şekil

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg