İzinsiz ve Tasdiksiz Bilgisayar Kayıtlarının Yasal Defter Olarak Kabul Edilemeyeceği

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu
Tarih    : 29.03.2017
Esas No : 2017/96
Karar No  : 2017/179

KDVK Md. 29, 34

İZİNSİZ VE TASDİKSİZ BİLGİSAYAR KAYITLARININ YASAL DEFTER OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ

Katma değer vergisinin indirim konusu yapılabilmesi için, indirim konusu yapılacak verginin fatura veya benzeri belgeler üzerinde gösterilmesi ve söz konusu belgelerin usulüne uygun bir biçimde tutulması zorunlu defterlere kaydının yapılmış olması gerektiği, davacı tarafından bilgisayarda tutulduğu iddia edilen ancak, hangi veri ortamında üretildiği, dayanakları ve güvenirliğinin ne şekilde saptandığı belirsiz olan kayıtların esas alınarak kanıt olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, izinsiz ve tasdiksiz bilgisayar kayıtlarının yasal defter olarak kabul edilemeyeceği hk.

İstemin Özeti: Davacı, adına 2006 yılı yevmiye defterinin boş olduğunun tespit edilmesi nedeniyle hakkında düzenlenen vergi inceleme raporu uyarınca, katma değer vergisi indirimleri kabul edilmeyerek anılan yılın Şubat ila Nisan dönemleri için re’sen salınan bir kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi davaya konu yapılmıştır.

Vergi Mahkemesi; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 30. maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29 ve 34. madde hükümlerine yer verdikten sonra; katma değer vergisinin indirim konusu yapılabilmesi için, indirim konusu yapılacak verginin fatura veya benzeri belgeler üzerinde gösterilmesi ve söz konusu belgelerin usulüne uygun bir biçimde tutulması zorunlu defterlere kaydının yapılmış olması gerektiği, olayda, katma değer vergisi indiriminin şartı olan; belgelerin, yasal defterlere kayıt koşulunun gerçekleşmediği, kayıtların, bilgisayar ortamında tutulduğu, polis operasyonu sonucu defterlerine el konulması nedeniyle kayıt yapılamadığı iddia edilmişse de dava konusu tarhiyatların 2006 yılına ait olduğu, operasyonun ise 23.10.2007 tarihinde gerçekleştiği, el koyma sırasında defter ve belgelerin boş olduğunun anlaşılması karşısında bu iddiaya itibar edilmediği gerekçesiyle davayı reddetmiştir.

 

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg