İfraz Edilen Şirket Arsalarının Satışı, Kurumlar Vergisine Tabi Mi?

Fabrika binaları şehir içinde kalan ve bu binaların sanayi imarı, Belediye Meclislerince re’sen konut ve ticari imara dönüştürülen ve bu fabrika binası arsalarını satmak isteyen firmalarca son günlerde yoğun olarak sorulan bazı sorular da;

“1- Fabrika binası arsasının ifraza tabi tutulmak suretiyle oluşan parsellerin ihaleler sonucunda veya pazarlık yöntemi ile ayrı ayrı kişilere satılması halinde satıştan elde edilen kazancın tamamı Kurumlar Vergisine tabi mi?

2- Bu parsellerin satışı KDV’ye tabi mi?”

Şeklindedir. Sözü edilen sorulara ilişkin açıklamalar yukarıda anılan Özelgede yapılmış, özetle şöyledir:

1-5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5-1/e Maddesi ile 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin, 5.6.2.2.1. Taşınmazlar” başlıklı bölümü uyarınca taşınmaz ticareti ile uğraşan mükelleflerin faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis ettikleri taşınmazların satışından elde ettikleri kazançlara istisna uygulanabilir.

Buna göre, fabrika binalarına ait arazinin bulunduğu bölgenin sanayi imarının, firmanın talebi olmaksızın, re’sen Belediye Meclisi tarafından konut ve ticari imara dönüştürülerek ifraza tabi tutulmuş olması halinde, fabrika binasının üzerinde kurulu olduğu taşınmazın ifraz işlemine tabi tutulması sonucu ortaya çıkan yeni parsellerin satışı, taşınmaz ticaretiyle uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulunan değerlerin satışı kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, taşınmaz ticaretiyle uğraşıldığını gösterecek başka faaliyetlerin olmaması ve diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla bu satıştan kaynaklanan kazanç, Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e maddesi uyarınca %75 oranında Kurumlar Vergisinden istisnadır.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

0262 606 05 41

üzerinden ulaşabilirsiniz veya

Online Mesaj Gönderebilirsiniz 

Hemen Mesaj Gönder

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönderebilirsiniz: https://m.me/versavorg Mükellef Kriz Hattı: 0262 606 05 41