İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı İşlemlerine Karşı Haklar

Hemen Paylaş Destek Ol!

 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ

 

İşlem türü

 

Vatandaşın Hakları

 

Hakkın Dayanağı

 

Müracaat Süresi

 

Müracaat Mercii

 

 

 

İzin İşlemleri

 

Dilekçe Hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3 

Her zaman

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı/Maliye Bakanlığı/Türkiye Büyük

Millet Meclisi

Üst Makamlara

Başvurma Hakkı

2577 sayılı İdari Yargılama

Usulü Kanunu Madde 11

İdari dava açma süresi olan 60

gün içinde

İdari ve Mali İşler Dairesi

Başkanlığı/Maliye Bakanlığı

İdari Dava Açma

Hakkı

2577 sayılı İdari Yargılama

Usulü Kanunu Madde 7

60 gün içindeİdare Mahkemesi
 

 

 

Analık Halinde Çalışma ve Süt İzni İşlemleri

 

Dilekçe Hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3 

Her zaman

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı/Maliye Bakanlığı/Türkiye Büyük

Millet Meclisi

Üst Makamlara Başvurma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11İdari dava açma süresi olan 60 gün içindeİdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı /Maliye

Bakanlığı

İdari Dava Açma

Hakkı

2577 sayılı İdari Yargılama

Usulü Kanunu Madde 7

60 gün içindeİdare Mahkemesi
İstihdam Edilen İşçi Tarafından İdare Adına Yapılan İşlemlerİş Sağlığı ve Güvenliğinin Tehlikeye Girmesi Durumunda İşverene

Başvuru Hakkı

 

4857 sayılı Kanun

Madde 83

 

Belli bir süre bulunmamaktadır.

 

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

 

 

 

Hafta Tatili ve Mazeret İzni

 

Dilekçe hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3 

Her zaman

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı /Maliye

Bakanlığı/Türkiye Büyük Millet Meclisi

Üst Makamlara Başvurma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11İdari dava açma süresi olan 60 gün içindeİdari ve Mali İşler Dairesi

Başkanlığı /Maliye Bakanlığı

İdari Dava Açma

Hakkı

2577 sayılı İdari Yargılama

Usulü Kanunu Madde 7

60 gün içindeİdare Mahkemesi
Kontrol Teşkilatı

İşlemleri

Yüklenicinin Müracaat ve Şikayet

Hakkı

Hizmet İşleri Genel

Şartnamesi Madde 59

 

10 gün

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Yüklenici Marifeti ile Yapılan İşlerde İşçilerin Maaş Ve Sosyal Haklarının Yüklenici Tarafından

Ödenmesi.

İşçilerin, Yüklenici Tarafından Ödenmeyen, Ücretlerinin İdare Tarafından Kendilerine Ödenmesi İçin Müracaat Etme

Hakları

 

 

 

Hizmet İşleri Genel

Şartnamesi Madde 38

 

 

Belli bir süre bulunmamaktadır.

 

 

 

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Kontrol Teşkilatı

Tütün ve Tütün Mamulleri Tüketilmesi Halinde İdari

Para Cezası

Başvuru Hakkı5326 sayılı Kabahatler

Kanunu Madde 27

Başvuru; tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içindeSulh Ceza Mahkemesi
 

İtiraz Hakkı

5326 sayılı Kabahatler

Kanunu Madde 29

İtiraz; tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde 

Ağır Ceza Mahkemesi

Takip edin:

Hemen Paylaş Destek Ol!

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönderebilirsiniz: https://m.me/versavorg Mükellef Kriz Hattı: 0262 606 05 41