İdarece İptal Davası Açılmasının Koşulları Nedir?

6183 sayılı Kanun ile düzenlenen iptal davası, borçlunun kamu alacağına zarar veren bazı tasarruflarının hükümsüz hale gelmesini sağlayan ve tahsil daireleri tarafından açılan bir dava ve aynı zamanda kamu alacağını koruma yöntemidir.

KOŞULLAR NEDİR?

İdare tarafından iptal davası açılabilmesinin bazı ön koşulları bulunuyor.

Kesinleşmiş kamu alacağının varlığı: Kamu alacağının borçlu tarafından ödenmesi durumu olması ya da cebren tahsil olanağının bulunması durumunda, iptal davasının açılmasına gerek yoktur. Dava açılabilmesi için her şeyden evvel kesinleşmiş ve ödenebilir hale gelmiş bir kamu alacağının olması gerekir. Öte yandan, idare tarafından tahsil olanağının kalmaması ve alacağın teminata bağlanmamış olması lazımdır. Bu minvalde, ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz uygulanan alacaklar, henüz kesinleşmediği için iptal davasına konu olamazlar.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg