İdare ve Vergi Mahkemeleri Dava İşlemleri

İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuş genel görevli bağımsız mahkemelerdir. Dava Dilekçesi ve Dava Dosyası: İdare ve vergi mahkemelerine karşı taraf sayısından bir fazla dava dilekçesi ile müracaat edilir ve dava dosyası açılır.

ava Dilekçesi İlk Derece Mahkemesi olarak açılan davalarda Danıştay, İdare Mahkemesi ve Vergi Mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılmış idari davalar için verilen imzalı dilekçelerdir.

Dava Dilekçesinde Bulunması Gereken Bilgiler

Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları ve adresleri ile T.C. kimlik numaraları, Davanın konu ve sebepleri ile dayandığı deliller, Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi,

Vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin davalarla tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu miktar, Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının nevi ve yılı, tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap numarası bulunmalıdır.

 Dosya Tevzi Ekranı

“Dosya Tevzi” ekranı, “Vezne Birimi”nde kullanılan “Tevzi İşlemleri” ana menüsü altında yer alan “Dosya Tevzi” alt menüsüyle açılmaktadır.

Açılan ekranda; tevzi (dağıtma) işlemi gerçekleştirilecek mahkeme türü, dava açan kişi tarafından istenilen talep bilgileri (duruşma, yürütme durdurma, delil tespiti ve adli yardım), dava konusu miktar (tam yargı davalarında), dava konusu, taraf isimleri ve sıfatları vb. ile dava açılışında alınması gereken dava harç ve masraflarının tahsilât işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Dilekçelerin Verileceği Yerler

Dilekçeler ve savunmalar ile davalara ilişkin her türlü evrak; Danıştay veya ait olduğu mahkeme başkanlıklarına veya bunlara gönderilmek üzere İdare veya Vergi Mahkemesi başkanlıklarına, İdare veya Vergi Mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye hukuk hâkimliklerine veya yabancı memleketlerde Türk konsolosluklarına verilebilir. Dilekçeler ve savunmalar ile davalara ilişkin her türlü evrak; Danıştay veya ait olduğu mahkeme başkanlıklarına veya bunlara gönderilmek üzere İdare veya Vergi Mahkemesi başkanlıklarına, İdare veya Vergi Mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye hukuk hâkimliklerine veya yabancı memleketlerde Türk konsolosluklarına verilebilir.

Dosya İncelemeye Ait Hususlar

Danıştay ile İdare ve Vergi Mahkemeleri bakmakta oldukları davalara ait her çeşit incelemeleri kendileri yapar. Mahkemeler belirlenen süre içinde lüzum gördükleri evrakın gönderilmesini ve her türlü bilgilerin verilmesini taraflardan ve ilgili diğer yerlerden isteyebilir. Bu husustaki kararların, ilgililerce, süresi içinde yerine getirilmesi mecburidir. Haklı sebeplerin bulunması hâlinde bu süre, bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. Danıştay ile

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg