İdare İle Uzlaşmaya Varılması Durumunda Vergi İdaresi Adli Yargıda Dava Açabilir Mi?

Vergi ihtilaflarının vergi idaresinde idari safhalarda çözüm yolları tarhiyat öncesi uzlaşma, tarhiyat sonrası uzlaşma ve VUK md. 376 hükmü gereği cezalarda indirim müesseseleridir. Vergi sistemimizde yer alan uzlaşma müesseseleri tarhiyat öncesi uzlaşma ve tarhiyat sonrası uzlaşma olarak iki bölümde incelenebilir. Ayrıca, 213 sayılı VUK md. 376 hükmü gereği de vergi ve cezalarda söz konusu madde hükmüne göre indirim yapılmaktadır.[1]

Tarhiyat öncesi uzlaşmada, uzlaşmaya varılması durumunda konu ile ilgili rapor üzerine vergi idaresi Cumhuriyet Savcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunmamaktadır. Ancak, tarhiyatın dayanağı ile ilgili raporda sahte fatura kullanımı ve ya düzenlenmesi ile ilgili fiillerin olmaması ve dolayısıyla 3 kat vergi ziyaı cezası kesilmemesi gerekmektedir.

VUK’nun 5736 sayılı kanunla değişik ek 11. madde hükmü uyarınca, 359. maddede yazılı fiillerle vergi kaybına neden olunması halinde tarh edilen vergi ve kesilen ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilen ceza tarhiyat öncesi uzlaşma konusu haricinde bırakılmıştır. Ayrıca, mükellefin vergi ziyaına yönelik birkaç fiilinden yalnızca bir kısmı dahi kaçakçılık sayılan fiillerden olsa bile, tarhiyatın tümü tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu yapılamayacaktır. [2]

Diğer taraftan, tarhiyat sonrası uzlaşmada da uzlaşmaya varılması halinde dolayısıyla tarhiyatın özü vergi suçunu gerektirmiyorsa bu durumda uzlaşma sağlandığı için ceza davası söz konusu olamaz.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg