İçi Boş ve Gayrifaal Limited ve AŞ’ler Tasfiye Edilmeden Fesh Edilebilecek Midir?

önceki yıllarda çeşitli nedenlerden dolayı, limited şirket olarak kurulmuş birçok firma veya teşebbüs (hayat standardı esasına göre vergilemeden kurtulmak için) geldiğimiz bu yıllarda tasfiyesi veya faaliyeti itibariyle önemli problemler ortaya çıkarmaktadır.

Günümüzde içi boş ve gayrifaal bir durumda bulunan şirketler sayısal olarak giderek artmakta adeta ticaret sicil memurlukları ve vergi daireleri münfesih şirketler çöplüğü haline gelmiş durumdadır. Bu şirketler gerek vergi daireleri için ve gerekse ticaret sicil memurlukları için önemli bir problem teşkil etmektedir. Zira, bu şirketlerin ortaklarına erişilememektedir. Şirketlerin kendileri de fiiliyatta adreslerinde olmadığı gibi, tüzel kişilikleri sadece kağıt üzerinde yazılı kalmaktadır.

Uzun yıllardır faaliyette olmayan birçok limited veya anonim şirket gayrifaal durumdadır. Bu şirketler kapalı olduğu için vergi dairesi bunlardan beyanname talep etmemektedir. Hatta birçok vergi dairesi bu durumda bulunan şirketleri VUK md. 160 hükmüne göre resen vergi kayıtlarını kapatmaktadır. Ancak, bu resen kapatma işlemi vergi dairesi cephesinde yeterli olmakla beraber, ticaret sicil cephesinde ise bu gibi şirketlerin ticaret sicil kayıtları açık tutulmaktadır.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.