Hedeflerimiz

VERSAV

01

Tüm vergi mükelleflerini hak ve sorumlulukları
noktasında eğitmeyi ve bilinçlendirmeyi hedefliyoruz.

10.000 kişiyi Vergi Mükellefi Savunucu yapmak.

100.000 kişiyi VERSAV Gönüllüsü yapmak.

1.000.000 kişiyi Üye yapmak.

02

Vergi ihtilafları ile ilgili olarak bilgi ve tecrübe sahibi olan meslek sahiplerini bir araya getirmek.

03

Ülke genelinde bölge ve il temsilcileri görevlendirmek.

04

Devlet ile vergi mükellefi arasında gönüllü uyumun sağlanması için çalışmalarda bulunmaktır.