Hangi Nedenlerle Ödeme Emrine Karşı Dava Açılabilir?

Hemen Paylaş Destek Ol!

Ödeme emrini alan borçlu;

-Böyle bir borcunun olmadığı,

-Borcunu kısmen ödediği,

-Borcun zamanaşımına uğradığı,

iddiasıyla tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde vergi mahkemesinde dava açabilir.

Hemen Paylaş Destek Ol!

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg