fbpx

Vergi Mükellefi Savunucuları

Mükellef savunuculuğu şeklindeki kurumsal yapılanmalar, mükellef haklarındaki gelişmelerin yenilikçi bir uzantısıdır. Dünya’daki örneklerinde, bu tür yapılanmaların mükellef haklarına ilişkin özel yasal düzenlemeler ile birlikte veya bu yasaların yürürlüğünün hemen sonrasında hayata geçirildiği görülmektedir.

Örneğin ABD’de Mükellef Savunma Ofisi isimli birim, 1996 tarihli Mükellef Hakları Yasası ile birlikte kurulmuştur. Benzer şekilde, Kanada’da Vergi Mükellefi Ombudsmanı, 2007 yılının başında Mükellef Hakları Yasasının yürürlüğünden hemen sonra oluşturulmuştur.

Mükellefe sağlanan hakların anlam ifade edebilmesi için, bu hakların hayata geçirilmesinin garanti altına alınmasına yönelik adımlar atılması gerekmektedir. Bu kapsamda en önemli adım, idare içinde etkin bir şikâyet ve değerlendirme mekanizmasının oluşturulmasıdır.

Ancak bu adım tek başına yeterli değildir. İlaveten, mükellef haklarının etkin uygulanmasının bağımsız ve tarafsız şekilde gözetimi, değerlendirilmesi, şikâyetlerin incelenmesi ve gerekli raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi için ilgili idareden bağımsız yapılara ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu tür yapıların en önemli görevlerinden birisi de, idare içinde oluşturulan şikâyet değerlendirme mekanizmalarının etkin işleyip işlemediğinin kontrolü olmaktadır.

Vergi Mükellefi Savunuculuğu Eğitim programı 3 aylık seminerler,online eğitimler,videolar,ders notları ve sınavların olduğu vergi ihtilafları ve çözümü noktasında meslek mensuplarına yönelik Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği’nin oluşturmuş olduğu bir eğitim programıdır.

Bu eğitim programı sonucunda “Vergi Mükellefi Savunucusu” unvanı verilecektir.

Eğitim programı henüz başlatılmamıştır yakın bir zamanda başlatılacaktır.Takipte Kalınız.!

 

yorum Yap
WhatsApp
Gönder