Haciz İşlemlerinde Dava Açma Süresi

Haciz İşlemlerinde Dava Açma Süresi,2577 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre vergi mahkemesinde dava
açma süresi 30 gün olarak belirlenmiş olup, 6183 sayılı kanunda Haciz Tatbiki ile ilgili dava açma süresi belirlenmediğinden haciz işleminde; haczin tatbiki, gıyapta yapılan hacizlerde ise tebliği tarihinden itibaren 30 gün
içinde dava açılabilmektedir.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.